NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS STOCKMANNIN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

STOCKMANN Oyj Abp Pörssitiedote 5.2.2009 klo 16.30

NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS STOCKMANNIN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Stockmannin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on kokouksessaan päättänyt tehdä 17.3.2009 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenmääräksi ehdotetaan seitsemän eli nykyinen määrä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja että ne maksetaan edelleen osakepalkkioina. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 76 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 49 000 euroa vuodessa ja jäsenten palkkioksi 38 000 euroa vuodessa. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokunnan kokouksista.

Valiokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Erkki Etola, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, kestävän kehityksen johtaja Carola Teir-Lehtinen ja kamarineuvos Henry Wiklund valittaisiin suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen