STOCKMANNIN ALUSTAVA MYYNTI JA LIIKEVOITON KEHITYS 2008

STOCKMANN Oyj Abp Pörssitiedote 8.1.2009 klo 8.00

STOCKMANNIN ALUSTAVA MYYNTI JA LIIKEVOITON KEHITYS 2008

STOCKMANN-KONSERNIN ALUSTAVA MYYNTI VUONNA 2008 OLI 2 265 MILJOONAA EUROA. MYYNTI KASVOI 36 PROSENTTIA. VIIMEISEN VUOSINELJÄNNEKSEN JA KOKO VUODEN LIIKEVOITTO JÄÄ EDELLISTÄ VUOTTA PIENEMMÄKSI.

Stockmann-konsernin alustava myynti oli joulukuussa 247 miljoonaa euroa eli 5,3 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Liiketoimintayksiköistä Lindexin myynti kasvoi 1,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Edellisenä vuonna Lindexin myynti kirjattiin Stockmann- konserniin vasta 6.12.2007 alkaen. Lindexin myynti kasvoi Suomessa 18,2 prosenttia ja pieneni euromääräisenä ulkomailla 0,3 prosenttia. Paikallisissa valuutoissa laskettuna Lindexin kokonaismyynti oli joulukuussa 2 prosenttia pienempi kuin koko joulukuun myynti vuonna 2007.

Tavarataloryhmän myynti pieneni 8,6 prosenttia. Myynti pieneni Suomessa 2,7 prosenttia ja ulkomailla 23,9 prosenttia. Ulkomaanmyynnin voimakas pienentyminen johtuu pääosin Moskovassa toukokuussa vuokranantajan laittoman menettelyn seurauksena suljetun Smolenski Passage - kauppakeskuksessa sijainneen Stockmann-tavaratalon myynnin puuttumisesta, Baltian tavaratalojen myynnin pienentymisestä sekä Venäjän ruplan heikentymisestä. Moskovan muiden tavaratalojen myynti kasvoi joulukuussa euromääräisesti 2,3 prosenttia ja paikallisessa valuutassa laskettuna 8,7 prosenttia.

Seppälän joulukuun myynti pieneni 4,0 prosenttia. Myynti pieneni Suomessa 2,8 prosenttia ja ulkomailla 7,4 prosenttia. Euromääräinen myynti kasvoi Venäjällä joulukuussa hieman mutta pieneni Baltian maissa.

Hobby Hallin myynti pieneni 5,2 prosenttia. Suomessa myynti pieneni 3,2 prosenttia ja ulkomailla 16,2 prosenttia.

Konsernin koko vuoden 2008 alustava myynti kasvoi 35,8 prosenttia ja oli 2 265 miljoonaa euroa. Voimakkaan kasvun syynä oli Lindexin mukaantulo konserniin joulukuussa 2007. Seppälän koko vuoden myynti kasvoi 4,5 prosenttia, tavarataloryhmän myynti oli edellisen vuoden tasolla ja Hobby Hallin myynti pieneni 7,5 prosenttia.

Viimeisen vuosineljänneksen myynti jäi kuluttajien epävarmuuden voimakkaasti lisäännyttyä ennakoitua pienemmäksi. Tämän vuoksi viimeisen neljänneksen liikevoitto jää pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. Myös koko vuoden liikevoitto jää pienemmäksi kuin vuonna 2007.

Ruotsin kruunun arvo on loppuvuonna voimakkaasti heikentynyt suhteessa euroon. Tämän vuoksi Lindexin hankinnan yhteydessä otettu kruunumääräinen velka ja Lindexin hankintahinta ovat vastaavasti alentuneet konsernin taseessa. Tästä tulee kirjata tulosvaikutteisesti laskennallinen verovelka. Tällä laskennallisen verovelan lisäyksellä ei ole kassavirtavaikutusta, mutta se vaikuttaa alentavasti laskettaessa vuoden 2008 osakekohtaista tulosta (EPS).

Stockmann julkistaa lopullisen koko vuoden myyntinsä tilinpäätöstiedotteessaan 13.2.2009.

Stockmannin pitkäaikaisesta rahoituksesta tuleville vuosille on sovittu 19.12.2008 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti. Sovittu järjestely merkitsee sitä, että korkotason laskun myötä yhtiön rahoituskustannukset tulevat vuonna 2009 olemaan selvästi alhaisemmat kuin vuonna 2008.

Joulukuun myynti

joulukuutammi-joulukuu
muutosmuutos
20082007pros.20082007pros.
MeMe08/07MeMe08/07
Tavarataloryhmä107,7110,6-2,7868,0871,8-0,4
Suomi Tavarataloryhmä 32,5 42,7 -23,9 350,4 346,3 1,2 ulkomaat Tavarataloryhmä 140,2 153,4 -8,6 1 218,4 1 218,1 0,0 yhteensä
Lindex Suomi8,77,318,277,47,3957,2
Lindex ulkomaat60,660,8-0,3595,160,8879,0
Lindex yhteensä69,368,11,7672,568,1887,4
Hobby Hall Suomi14,615,1-3,2157,4168,5-6,6
Hobby Hall ulkomaat2,32,7-16,233,638,0-11,7
Hobby Hall yhteensä16,917,9-5,2191,0206,5-7,5
Seppälä Suomi15,315,8-2,8121,2123,1-1,5
Seppälä ulkomaat5,66,1-7,461,351,618,8
Seppälä yhteensä21,021,8-4,0182,6174,74,5
Kiinteistöt + muut0,10,18,40,80,8-6,0
Suomi yhteensä146,3148,9-1,71 224,81 171,54,5
Ulkomaat yhteensä101,1112,3-10,01 040,4496,8109,4
Stockmann yhteensä247,4261,2-5,32 265,21 668,335,8
Lindexin myynti on raportoitu 6.12.2007 lukien.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU NASDAQ OMX Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen