STOCKMANN PANOSTAA ELINTARVIKKEIDEN LAATUUN JA TUOREUTEEN

STOCKMANN Oyj Abp Lehdistötiedote 29.7.2008

STOCKMANN PANOSTAA ELINTARVIKKEIDEN LAATUUN JA TUOREUTEEN

Julkisuudessa on ollut esillä valitettavia tapauksia, joissa eräiden Stockmann-tavaratalojen Herkku-elintarvikeosastojen laadunvalvonta on pettänyt ja asiakas on saanut elintarvikkeita, joiden päiväysmerkinnät ovat olleet virheellisiä ja tuotteet osin vanhentuneita.

Stockmann on pitkään harjoittanut elintarvikkeiden laadun tiukkaa omavalvontaa hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Elintarvikkeiden laatu ja tuoreus on Stockmann Herkuille kunnia-asia, mutta esille tulleissa yksittäistapauksissa laadunvalvonta on kuitenkin pettänyt. Inhimillisen erehdyksen mahdollisuutta ei näissä tapauksissa ole pystytty eliminoimaan. Jo ensimmäisen julkisuudessa olleen virheellisen päiväysmerkintätapauksen jälkeen Stockmann käynnisti varsin kattavat tehostamistoimet voidakseen taata asiakkaille tuoreet ja turvalliset elintarvikkeet. Osa toimenpiteistä on jo tehty, osa uudistuksista on vielä käynnissä.

Ketjutason laadunvalvonnan lisäksi on valvontaresursseja lisätty ja tullaan lisäämään myös yksittäisissä tavarataloissa. Herkku-osastojen toimintaan ja prosesseihin liittyvä riskikartoitus on päivitetty ja siinä esille tulleisiin toimiin ryhdytty. Samoin prosessikuvaukset ja ohjeistukset on päivitetty, ja syksyllä on tulossa niihin liittyvä uusi tiedotuskierros Herkuissa. Tarkastuksia sekä myymälässä että taustatiloissa on lisätty, ja niitä tehdään päivittäin. Samalla taustatilojen järjestystä ja hygieniaa on parannettu entisestään. Uusien työntekijöiden ammattitaitoa ja tiedon tasoa kehitetään entistä laajemmalla koulutusohjelmalla.

Teemme kaiken voitavamme, jotta Herkut ovat jatkossakin hyvän maineensa veroisia ja jotta asiakkaamme voivat luottaa Stockmannilta ostettujen elintarvikkeiden laatuun ja tuoreuteen.

STOCKMANN

Maisa Romanainen Suomen ja Baltian tavaratalojen johtaja puh. 050 388 9686

Takaisin listaukseen