STOCKMANNIN HALLITUS VAHVISTI UUDET PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

STOCKMANN Oyj Abp Pörssitiedote 18.6.2008 klo 9.50

STOCKMANNIN HALLITUS VAHVISTI UUDET PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Stockmann-konsernin hallitus on strategiakokouksessaan vahvistanut seuraavan viiden vuoden strategiset suuntaviivat ja saman aikavälin taloudelliset tavoitteet. Konserni tulee strategiakauden aikana jatkamaan vahvaa kannattavaa kasvuaan niin Suomessa kuin nykyisillä ja uusilla markkina-alueilla Suomen ulkopuolella. Lindexin osto vuoden 2007 lopulla loi konsernille uuden vahvan markkina-alueen Ruotsissa ja Norjassa ja mahdollistaa samalla Lindexin liiketoiminnan nopean laajentamisen uusille markkina-alueille, erityisesti Venäjälle. Lindexin integraatio on edennyt hyvin. Hallitus arvioi, että Lindexin integraatiosta saatavat mittakaavaedut tulevat nousemaan 2-3 seuraavan vuoden kuluessa vuositasolla noin 12-15 miljoonaan euroon. Valtaosa tästä tullaan saavuttamaan parantuvana myyntikatteena koko konsernissa hyödyntämällä Lindexin kaukoidän ostokonttoriverkostoa koko konsernin tarpeisiin.

Stockmann-konsernin pitkän aikavälin tavoitteet on viimeksi vahvistettu ennen Lindexin ostoa. Uudistuneen konsernin tavoitteena on saavuttaa vuosittain kaikilla markkinoillaan markkinoiden keskimääräistä kasvua nopeampi kasvu, sekä saavuttaa 12 prosentin liikevoittomarginaali ja 20 prosentin sijoitetun pääoman tuotto strategiajakson lopussa vuonna 2013. Jakson alkuvaiheessa sijoitetun pääoman tuotto on aikaisempia vuosia alempi konsernin merkittävän investointiohjelman seurauksena.

Lindexin osto, joka rahoitettiin kokonaan velkarahalla, muutti merkittävästi konsernin rahoitusrakennetta. Strategisena tavoitteena on, että konsernin omavaraisuusaste nostetaan vähintään 40 prosenttiin. Kevään 2008 yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet korottaa Stockmannin osakepääomaa yhteensä enintään 15 miljoonalla uudella osakkeella seuraavien kolmen vuoden aikana. Päätöksiä valtuuksien käytöstä ei ole toistaiseksi tehty.

Yhtiön osingonjakopolitiikka pidetään vahvasta kasvusta ja voimakkaasta investointiohjelmasta huolimatta ennallaan. Tavoitteena on jakaa osinkona yli puolet varsinaisen liiketoiminnan tuottamasta voitosta.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen