NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS STOCKMANNIN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Stockmannin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on kokouksessaan päättänyt tehdä 18.3.2008 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenmääräksi ehdotetaan seitsemän eli nykyinen määrä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Erkki Etola, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, kestävän kehityksen johtaja Carola Teir-Lehtinen ja kamarineuvos Henry Wiklund valittaisiin suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Valiokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan edelleen osakepalkkioina. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 76 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 49 000 euroa vuodessa ja jäsenten palkkioksi 38 000 euroa vuodessa. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokunnan kokouksista.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen