STOCKMANN-KONSERNIN ALUSTAVA MYYNTI JOULUKUUSSA JA KOKO VUONNA 2007

Stockmann-konsernin myynti joulukuussa oli 263 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisestä vuodesta 52 prosenttia. Ruotsalainen AB Lindex (publ) siirtyi Stockmannin omistukseen 5.12.2007, ja Lindexin myyntiluvut sisältyvät konsernin myyntiin seuraavasta päivästä lukien.

Paras prosentuaalinen kasvu oli Hobby Hallilla, jonka myynti kasvoi 34 prosenttia. Myynti Suomessa kasvoi 32 prosenttia ja ulkomailla 48 prosenttia. Myynnin kasvu johtuu uudesta joulukampanjasta ja siirtymästä aiemmilta kuukausilta. Tämä siirtymä johtuu keväällä käyttöön otetun uuden toiminnanohjausjärjestelmän aiheuttamasta myynnin kirjaustavan muutoksesta. Uuden markkina-alueen, Venäjän, myynnistä kirjautui joulukuulle vain pieni osa.

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 10 prosenttia. Suomen myynti kasvoi 5 prosenttia ja ulkomaanmyynti 24 prosenttia. Ulkomaanmyynti kehittyi hyvin kaikilla markkina-alueilla. Venäjällä myynnin kasvua vauhdittivat helmikuussa Moskovassa avattu uusi tavaratalo sekä Bestseller-ketjun laajeneminen.

Seppälän myynti kasvoi 9 prosenttia. Suomessa myynti pieneni yhden prosentin, kun taas ulkomailla myynti kasvoi 44 prosenttia. Hyvään ulkomaanmyyntiin vaikuttivat hyvä vertailukelpoisen myynnin kasvu kaikilla markkina-alueilla sekä myymäläketjun laajeneminen erityisesti Venäjällä.

Stockmann-konsernin koko vuoden 2007 myynti kasvoi 13 prosenttia ja oli 1 670 miljoonaa euroa. Tähän sisältyy Lindexin myynti 6.12.2007 lukien. 70 prosenttia myynnistä tuli Suomesta ja 30 prosenttia ulkomailta. Seppälän myynti kasvoi 11 prosenttia. Seppälän myynti oli Suomessa edellisen vuoden tasolla ja kasvoi ulkomailla 49 prosenttia. Tavarataloryhmän myynti kasvoi 9 prosenttia, 5 prosenttia Suomessa ja 21 prosenttia ulkomailla. Hobby Hallin myynti kasvoi 3 prosenttia. Hobby Hallin myynti kasvoi Suomessa yhden prosentin ja ulkomailla 16 prosenttia.

Lopulliset myyntiluvut julkaistaan 7.2.2008 vuoden 2007 tilinpäätöstietojen yhteydessä. Lindexin myynti julkaistaan vuoden 2008 kuukausimyyntitiedotteissa ilman vertailulukuja, koska suurimman osan vuotta 2007 se ei kuulunut Stockmann-konserniin.

Joulukuun myynti ja myynti vuoden alusta

joulukuutammi-joulukuu
muutosmuutos
20072006pros.20072006pros.
MeMe07/06MeMe07/06
Tavarataloryhmä Suomi110,3105,14,9871,5832,24,7
Tavarataloryhmä ulkomaat42,734,623,5346,3286,920,7
Tavarataloryhmä yhteensä153,0139,79,51 217,71 119,08,8
Lindex Suomi7,67,6
Lindex ulkomaat62,562,5
Lindex yhteensä70,070,0
Hobby Hall Suomi15,111,531,5168,5167,20,8
Hobby Hall ulkomaat2,61,748,237,832,616,0
Hobby Hall yhteensä17,713,233,7206,3199,83,3
Seppälä Suomi15,815,9-0,8123,1123,5-0,3
Seppälä ulkomaat6,14,243,551,634,649,2
Seppälä yhteensä21,920,18,5174,7158,110,5
Kiinteistöt + muut0,10,1-0,10,80,9-9,0
Suomi yhteensä*148,9132,612,21 171,51 123,74,3
Ulkomaat yhteensä113,840,5180,7498,2354,140,7
Stockmann yhteensä*262,6173,151,71 669,71 477,813,0
Lindexin myynti on raportoitu 6.12.2007 lukien.

* Vertailuluvut on esitetty ilman maaliskuun 2006 alussa myydyn Stockmann Auton myyntiä. Jos vertailuluvuissa esitetään Stockmann Auton myynti tammi- helmikuulta 2006, ovat myynnin kehitysprosentit seuraavat:

tammi-joulukuu 2007 muutos pros.

Suomi yhteensä-2,3
Stockmann yhteensä7,5

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen