STOCKMANN-KONSERNIN MYYNTI MARRASKUUSSA 2007

Stockmann-konsernin myynti kasvoi marraskuussa 9 prosenttia ja oli 142 miljoonaa euroa.

Parhaimman prosentuaalisen kasvun saavutti jälleen Seppälä, jonka myynti kasvoi 18 prosenttia. Seppälän myynti Suomessa kasvoi 7 prosenttia ja ulkomailla 55 prosenttia. Ulkomaanmyynnin voimakkaaseen kasvuun myötävaikuttivat hyvä vertailukelpoinen myynnin kasvu kaikilla markkina- alueilla sekä myymäläverkon kasvu erityisesti Venäjällä.

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 11 prosenttia. Myynti kasvoi Suomessa 4 prosenttia ja ulkomailla 33 prosenttia. Myynti ulkomailla kasvoi vahvasti kaikilla markkina-alueilla, minkä lisäksi Venäjällä kasvua tukivat Moskovassa helmikuussa avattu uusi tavaratalo ja Bestseller-ketjun laajentuminen.

Hobby Hallin myynti oli marraskuussa 7 prosenttia edellisvuoden marraskuuta pienempi. Myynti pieneni Suomessa 8 prosenttia ja ulkomailla yhden prosentin. Marraskuu on Hobby Hallin suurin myyntikuukausi, ja keväällä uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä tapahtuneen myynnin kirjaustavan muutoksen vuoksi osa myynnistä kirjautuu myöhemmin kuin edellisenä vuonna ja siirtyy joulukuun puolelle.

Marraskuun myynti

marraskuu tammi-marraskuu tammi- joulukuu

muutosmuutos
20072006pros.20072006pros.2006
MeMe07/06MeMe07/06Me
Tavarataloryhmä74,171,24,1761,2727,04,7832,2
Suomi Tavarataloryhmä 31,2 23,4 33,0 303,6 252,3 20,3 286,9 ulkomaat Tavarataloryhmä 105,3 94,6 11,3 1 064,8 979,3 8,7 1 119,0 yhteensä
Hobby Hall Suomi18,119,6-7,8153,4155,7-1,5167,2
Hobby Hall ulkomaat4,04,1-1,335,330,914,232,6
Hobby Hall yhteensä22,123,7-6,7188,6186,51,1199,8
Seppälä Suomi10,29,66,5107,3107,6-0,2123,5
Seppälä ulkomaat4,42,855,145,530,450,034,6
Seppälä yhteensä14,612,417,5152,9138,010,8158,1
Kiinteistöt + muut0,10,1-21,40,70,8-9,90,9
Suomi yhteensä*102,5100,52,01 022,6991,13,21 123,7
Ulkomaat yhteensä39,530,330,5384,4313,622,6354,1
Stockmann yhteensä* 142,0130,88,61 407,01 304,67,81 477,8
* Vertailuluvut on esitetty ilman maaliskuun 2006 alussa myydyn Stockmann Auton myyntiä. Jos vertailuluvuissa esitetään Stockmann Auton myynti tammi- helmikuulta 2006, ovat myynnin kehitysprosentit seuraavat:

tammi-marraskuu 2007 muutos pros.

Suomi yhteensä-4,0
Stockmann yhteensä2,0

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen