STOCKMANN SAI 96,4 PROSENTTIA LINDEXIN OSAKKEISTA JA TOTEUTTAA TEKEMÄNSÄ OSTOTARJOUKSEN

STOCKMANN SAI 96,4 PROSENTTIA LINDEXIN OSAKKEISTA JA TOTEUTTAA TEKEMÄNSÄ OSTOTARJOUKSEN. KAUPAN JÄLKEEN STOCKMANN-KONSERNI TOIMII KAHDEKSASSA MAASSA. KALENTERIVUODEN PROFORMA-MYYNTI ON NOIN 2,3 MRD EUROA JA HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ LÄHES 16 000.

Koska Stockmann Oyj Abp:n kaikista AB Lindex (publ):n liikkeelle laskemista osakkeista tekemän julkisen ostotarjouksen toteuttamisehdot ovat täyttyneet, Stockmann on päättänyt toteuttaa tarjouksen. Stockmann myös pidentää ostotarjouksen mukaista tarjousaikaa.

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") julkisti 1.10.2007 julkisen ostotarjouksen ("Ostotarjous") kaikista AB Lindex (publ):n ("Lindex") liikkeelle laskemista osakkeista. Ostotarjouksen mukainen tarjousaika on päättynyt 30.11.2007.

Tarjousajan päättyessä Lindexin osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä 66 299 446 osaketta, mikä vastaa noin 96,43 prosenttia Lindexin osakepääomasta ja osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä, olivat hyväksyneet Ostotarjouksen.

Koska Ostotarjouksen ovat hyväksyneet osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 90 prosenttia kaikista Lindexin osakkeista, kaikki Ostotarjouksen toteuttamisehdot ovat täyttyneet ja Stockmann on päättänyt toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksessa tarjottujen osakkeiden selvitys tapahtuu 5.12.2007, josta alkaen Lindexin myynti ja tulos konsolidoidaan osakeomistuksen suhteessa Stockmann-konsernin lukuihin. Ostotarjouksessa tarjottujen osakkeiden lisäksi Stockmann ei omista Lindexin osakkeita.

Stockmann aikoo käynnistää Ruotsin osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn niin pian selvityksen jälkeen kuin se on käytännössä mahdollista hankkiakseen kaikki jäljellä olevat Lindexin osakkeet. Samassa yhteydessä Stockmann tulee myötävaikuttamaan Lindexin osakkeiden poistamiseen pörssilistalta.

Stockmann on päättänyt pidentää Ostotarjouksen mukaista tarjousaikaa 14.12.2007 klo 12.00 (CET) asti antaakseen niille Lindexin jäljellä oleville osakkeenomistajille, jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, mahdollisuuden näin tehdä. Ostotarjouksen ehdot pysyvät voimassa sellaisina kuin ne on aikaisemmin julkistettu. Pidennetyn tarjousajan kuluessa vastaanotettujen pätevien hyväksyntöjen selvityksen odotetaan tapahtuvan 19.12.2007 mennessä. Stockmann voi myös ostaa lisää Lindexin osakkeita markkinoilta.

Lisätietoja antavat Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. +358 9 121 5801 Heikki Väänänen, varatoimitusjohtaja, vastuualue tavarataloryhmä, puh. +358 9 121 5230, tai Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. +358 9 121 3351

Helsinki, 3.12.2007

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu suorasti tai epäsuorasti julkaistavaksi tai levitettäväksi, eikä sitä tule suorasti tai epäsuorasti julkaista tai levittää, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa. Ostotarjousta ei tehdä henkilöille näissä maissa tai muualla, missä tarjoukseen osallistuminen edellyttää ylimääräistä tarjousta, hakemusmenettelyä tai muita toimenpiteitä Ruotsin lain vaatimien toimenpiteiden lisäksi. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta ostaa tai kehotusta tarjoutua myymään arvopapereita. Sijoittajia kehotetaan lukemaan Ostotarjousta koskeva tarjousasiakirja, koska se sisältää tärkeitä tietoja Ostotarjouksesta.

Tässä tiedotteessa kuvattu Ostotarjous tehdään Lindexin arvopapereista ja sitä sääntelee Ruotsin laki. On tärkeää, että yhdysvaltalaiset arvopaperinhaltijat ymmärtävät, että Ostotarjousta sääntelevät Ruotsin julkistamisvelvollisuutta ja ostotarjouksia koskevat lait ja säännökset, jotka voivat erota Yhdysvaltain vastaavista säännöksistä. Stockmann tulee noudattamaan soveltuvin osin Yhdysvaltain vuonna 1934 säädetyn U.S. Securities Exchange Act -lain (muutoksineen, "Exchange Act") säännöstä Regulation 14E. Stockmann aikoo kuitenkin kohdella Ostotarjousta tarjouksena, johon soveltuu Exchange Act:in säännön Rule 14d-1(d) mukainen "Tier II" poikkeus.

Takaisin listaukseen