STOCKMANN ON SAANUT LINDEXISTÄ TEKEMÄLLEEN OSTOTARJOUKSELLE TARVITTAVAT VIRANOMAISLUVAT

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") julkisti 1.10.2007 julkisen ostotarjouksen ("Ostotarjous") kaikista AB Lindex (publ):n ("Lindex") liikkeelle laskemista osakkeista.

Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää tarjousasiakirjassa esitettyjen ehtojen täyttymistä, mukaan lukien tarvittavat viranomaisluvat. Suomen ja Viron kilpailuvirastojen antamien aikaisemmin julkistettujen hyväksymisten lisäksi Stockmann on tänään saanut tietoonsa Latvian kilpailuviranomaisen antaman päätöksen, jonka mukaan Ostotarjouksen tarkoittama yrityskauppa on hyväksytty 14.11.2007. Koska Stockmannin tiedossa ei ole muita Ostotarjousta varten tarvittavia viranomaishyväksyntöjä, yllä mainittu tarjouksen toteuttamisehto on täyttynyt.

Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää edelleen muiden tarjousasiakirjassa esitettyjen Ostotarjouksen toteuttamisehtojen täyttymistä.

Ostotarjouksen mukainen tarjousaika päättyy 30.11.2007. Selvitys alkaa niin pian kuin mahdollista tämän jälkeen. Stockmann varaa oikeuden pidentää tarjousaikaa sekä lykätä selvityksen aloituspäivää.

Helsinki, 21.11.2007

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu suorasti tai epäsuorasti julkaistavaksi tai levitettäväksi, eikä sitä tule suorasti tai epäsuorasti julkaista tai levittää, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa. Ostotarjousta ei tehdä henkilöille näissä maissa tai muualla, missä tarjoukseen osallistuminen edellyttää ylimääräistä tarjousta, hakemusmenettelyä tai muita toimenpiteitä Ruotsin lain vaatimien toimenpiteiden lisäksi. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta ostaa tai kehotusta tarjoutua myymään arvopapereita. Sijoittajia kehotetaan lukemaan Ostotarjousta koskeva tarjousasiakirja, koska se sisältää tärkeitä tietoja Ostotarjouksesta.

Tässä tiedotteessa kuvattu Ostotarjous tehdään Lindexin arvopapereista ja sitä sääntelee Ruotsin laki. On tärkeää, että yhdysvaltalaiset arvopaperinhaltijat ymmärtävät, että Ostotarjousta sääntelevät Ruotsin julkistamisvelvollisuutta ja ostotarjouksia koskevat lait ja säännökset, jotka voivat erota Yhdysvaltain vastaavista säännöksistä. Stockmann tulee noudattamaan soveltuvin osin Yhdysvaltain vuonna 1934 säädetyn U.S. Securities Exchange Act -lain (muutoksineen, "Exchange Act") säännöstä Regulation 14E. Stockmann aikoo kuitenkin kohdella Ostotarjousta tarjouksena, johon soveltuu Exchange Act:in säännön Rule 14d-1(d) mukainen "Tier II" poikkeus.

Takaisin listaukseen