STOCKMANNIN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA LINDEXIN OSAKKEISTA - TAVARAMERKKIEHTO

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") julkisti 1.10.2007 julkisen ostotarjouksen ("Ostotarjous") kaikista AB Lindex (publ):n ("Lindex") liikkeelle laskemista osakkeista. Ostotarjouksen ehtojen mukaan tarjouksen toteuttaminen on ehdollinen mm. sille, että Lindex on lopullisella rekisteröinnillä asianomaisessa viranomaisessa saanut oikeuden tavaramerkkiin "LINDEX" Venäjän markkinoilla. Stockmann on saanut tietoonsa, että tavaramerkki "LINDEX" on nyt rekisteröity Venäjällä. Yllä mainittu tarjouksen toteuttamisehto on siten täyttynyt.

Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää edelleen muiden 1.10.2007 julkistetussa tiedotteessa esitettyjen Ostotarjouksen toteuttamisehtojen täyttymistä, mukaan lukien kilpailuviranomaisten luvat. Suomen kilpailuvirasto on hyväksynyt Ostotarjouksen tarkoittaman yrityskaupan päätöksellään 22.10.2007. Muut tarjouksen edellyttämät luvat odotetaan saatavan viimeistään marraskuun 2007 aikana.

Ostotarjoukseen liittyvä tarjousasiakirja julkistetaan aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti 26.10.2007 ja ostotarjousaika alkaa 29.10.2007 ja päättyy 30.11.2007.

Helsinki, 24.10.2007

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä Toimitusjohtaja

JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu suorasti tai epäsuorasti julkaistavaksi tai levitettäväksi, eikä sitä tule suorasti tai epäsuorasti julkaista tai levittää, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai Etelä-Afrikassa. Ostotarjousta ei tehdä henkilöille näissä maissa tai muualla, missä tarjoukseen osallistuminen edellyttää ylimääräistä tarjousta, hakemusmenettelyä tai muita toimenpiteitä Ruotsin lain vaatimien toimenpiteiden lisäksi. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta ostaa tai kehotusta tarjoutua myymään arvopapereita. Kuten yllä on todettu, Stockmann aikoo julkistaa Ostotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjan 26.10.2007. Sijoittajia kehotetaan lukemaan sanottu asiakirja sen jälkeen, kun se on saatavilla, koska se sisältää tärkeitä tietoja Ostotarjouksesta.

Tässä tiedotteessa kuvattu Ostotarjous tehdään Lindexin arvopapereista ja sitä sääntelee Ruotsin laki. On tärkeää, että yhdysvaltalaiset arvopaperinhaltijat ymmärtävät, että Ostotarjousta sääntelevät Ruotsin julkistamisvelvollisuutta ja ostotarjouksia koskevat lait ja säännökset, jotka voivat erota Yhdysvaltain vastaavista säännöksistä. Stockmann tulee noudattamaan soveltuvin osin Yhdysvaltain vuonna 1934 säädetyn U.S. Securities Exchange Act -lain (muutoksineen, "Exchange Act") säännöstä Regulation 14E. Stockmann aikoo kuitenkin kohdella Ostotarjousta tarjouksena, johon soveltuu Exchange Act:in säännön Rule 14d-1(d) mukainen "Tier II" poikkeus.

Takaisin listaukseen