LINDEXIN OSAKKEENOMISTAJIEN TUKI JA PERUUTTAMATTOMAT SITOUMUKSET HYVÄKSYÄ LINDEXIN OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS

Lindexin osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 24 prosenttia kaikista Lindexin liikkeeseen laskemista osakkeista, ovat sen lisäksi, että ne ovat jo ilmoittaneet tiettyjen muiden Lindexin osakkeenomistajien kanssa tukevansa Lindexin osakkeita koskevaa Stockmannin julkista ostotarjousta ("Ostotarjous") 1.10.2007 julkistetun ostotarjoustiedotteen mukaisesti, sitoutuneet peruuttamattomasti hyväksymään Ostotarjouksen luovuttamalla omistamansa Lindexin osakkeet Stockmannille. Sitoumuksesta voidaan vetäytyä, mikäli kolmas osapuoli julkistaa kaikkia Lindexin osakkeita koskevan ostotarjouksen, jossa tarjottu vastike on korkeampi kuin Ostotarjouksessa.

Muut Lindexin osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittaneet tukevansa Ostotarjousta, edustavat noin 20 prosenttia kaikista Lindexin liikkeeseen laskemista osakkeista. Ostotarjousta tukee siten tällä hetkellä yhteensä noin 44 prosenttia Lindexin osakkeenomistajista.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä Toimitusjohtaja

JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen