STOCKMANN-KONSERNIN MYYNTI KESÄKUUSSA 2007

STOCKMANN-KONSERNIN MYYNTI KESÄKUUSSA 2007

Stockmann-konsernin myynti jatkoi vahvaa kasvuaan. Kesäkuun myynti kasvoi 12 prosenttia ja oli 119,4 miljoonaa euroa. Kaikkien liiketoimintayksiköiden myynti kasvoi.

Parhaimman prosentuaalisen kasvun saavutti Seppälä, jonka myynti kasvoi 17 prosenttia. Seppälän myynti Suomessa kasvoi 7 prosenttia ja ulkomailla 56 prosenttia. Ulkomaanmyynnin vahvaan kasvuun vaikuttivat hyvä vertailukelpoinen kasvu kaikilla markkina-alueilla sekä myymäläverkoston laajentuminen erityisesti Venäjällä.

Hobby Hallin kesäkuun myynti kasvoi 14 prosenttia. Myynti Suomessa kasvoi 10 prosenttia ja ulkomailla 39 prosenttia. Ulkomaanmyynnin hyvään kasvuun vaikutti erityisesti Liettuassa alkuvuonna avattu uusi markkina.

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 10 prosenttia. Myynti Suomessa kasvoi 8 prosenttia ja ulkomailla 19 prosenttia. Ulkomaanmyynnin kasvua vauhdittivat Baltian tavaratalojen edelleen jatkunut hyvä kasvu, helmikuussa Moskovassa avattu uusi tavaratalo sekä Bestseller-ketjun laajentuminen Venäjällä.

Konsernin jatkuvien toimintojen koko alkuvuoden myynti kasvoi 7 prosenttia ja oli 722,4 miljoonaa euroa. Seppälän myynti kasvoi 8 prosenttia, tavarataloryhmän myynti 7 prosenttia ja Hobby Hallin myynti 3 prosenttia. Hobby Hallin toisen neljänneksen myynninkehitykseen vaikutti huhtikuussa käyttöön otettu uusi tietojärjestelmä, joka siirtymäkuukauden aikana lykkäsi myynnin kirjautumista myöhäisemmäksi. Kesäkuun myynti

--------------------------------------------------------------------------------

||kesäkuu|tammi-kesäkuu| tammi-jo |
||||ulukuu |
--------------------------------------------------------------------------------
||2007 |2006 | muuto |2007 || muutos |2006 |
||||s ||2006 |pros. ||
|||| pros. |||||
--------------------------------------------------------------------------------
||Me |Me | 07/06 |Me |Me |07/06 |Me |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavarataloryhm |65,5 |60,7 |7,9 |393,3 |378,6 |3,9 |832,2 |
| ä Suomi||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavarataloryhm |22,1 |18,7 |18,5 |148,9 |128,0 |16,3 |286,9 |
| ä ulkomaat||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavarataloryhm |87,6 |79,3 |10,4 |542,2 |506,6 |7,0 |1119,0 |
| ä yhteensä||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Hobby Hall|12,0 |10,9 |10,4 |81,4 |81,8 |-0,5 |167,2 |
| Suomi||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Hobby Hall|2,5 |1,8 |38,7 |20,3 |17,0 |19,3 |32,6 |
| ulkomaat||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Hobby Hall|14,6 |12,7 |14,4 |101,7 |98,8 |2,9 |199,8 |
| yhteensä||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä Suomi|12,7 |11,8 |7,3 |56,7 |57,6 |-1,5 |123,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä|4,5 |2,9 |55,6 |21,4 |15,0 |42,4 |34,6 |
| ulkomaat||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppälä|17,2 |14,7 |16,8 |78,1 |72,6 |7,6 |158,1 |
| yhteensä||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistöt +|0,1 |0,1 | -10,9 |0,4 |0,5 |-9,8 |0,9 |
| muut||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi|90,3 |83,5 |8,1 |531,8 |518,4 |2,6 |1123,7 |
| yhteensä*||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaat|29,2 |23,4 |24,7 |190,6 |160,0 |19,1 |354,1 |
| yhteensä||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
| Stockmann| 119,4 | 106,8 |11,8 |722,4 |678,4 |6,5 |1477,8 |
| yhteensä*||||||||
--------------------------------------------------------------------------------
* Vertailuluvut on esitetty ilman maaliskuun 2006 alussa myydyn Stockmann Auton myyntiä. Jos vertailuluvuissa esitetään Stockmann Auton myynti tammi-helmikuulta 2006, ovat myynnin kehitysprosentit seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------

||tammi-kesäkuu|
||2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
||muutos pros. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi yhteensä|-10,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Stockmann yhteensä|-4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen