STOCKMANN-KONSERNIN MYYNTI TOUKOKUUSSA 2007

Stockmann-konsernin myynti kasvoi toukokuussa 10 prosenttia ja oli 120,1 miljoonaa euroa. Kaikkien liiketoimintayksiköiden myynti kehittyi hyvin.

Suurimman prosentuaalisen kasvun saavutti Hobby Hall, jonka myynti kasvoi 14 prosenttia. Hobby Hallin myynti Suomessa kasvoi 6 prosenttia ja ulkomailla 54 prosenttia. Ulkomaanmyynti kasvoi vahvasti sekä Virossa että Latviassa, ja sitä kasvatti myös hyvä kehitys uudella markkina-alueella Liettuassa. Osittain myynnin hyvä kasvu johtui siirtymästä huhtikuulta, jolloin myynnin kirjautumisajankohta siirtyi myöhemmäksi uuden tietojärjestelmän käyttöönoton vuoksi.

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 10 prosenttia. Suomessa myynti kasvoi 4 prosenttia ja ulkomailla 27 prosenttia. Ulkomaanmyynnin kasvuun vaikuttivat hyvä vertailukelpoinen kehitys kaikilla markkina-alueilla, Moskovassa helmikuussa avattu uusi tavaratalo sekä Bestseller-ketjun laajentuminen Venäjällä.

Seppälän myynti kasvoi 10 prosenttia. Suomessa se pieneni yhden prosentin ja ulkomailla kasvoi 55 prosenttia. Ulkomailla myynti kasvoi vahvasti sekä vertailukelpoisesti että erityisesti Venäjällä tapahtuneen myymäläverkon laajentumisen ansiosta. Toukokuun puolivälin jälkeen myynti kasvoi erityisen voimakkaasti kaikilla markkina-alueilla.

Toukokuun myynti

toukokuu tammi-toukokuu tammi- joulukuu

muutosmuutos
20072006pros.20072006pros.2006
MeMe07/06MeMe07/06Me
Tavarataloryhmä62,660,04,3327,8317,93,1832,2
Suomi Tavarataloryhmä 23,6 18,6 27,1 126,8 109,4 16,0 286,9 ulkomaat Tavarataloryhmä 86,2 78,6 9,7 454,6 427,3 6,4 1 119,0 yhteensä
Hobby Hall Suomi14,413,66,169,470,9-2,2167,2
Hobby Hall ulkomaat4,42,853,617,715,117,032,6
Hobby Hall yhteensä18,816,414,387,186,11,2199,8
Seppälä Suomi11,011,1-0,944,145,8-3,7123,5
Seppälä ulkomaat4,12,655,416,912,139,334,6
Seppälä yhteensä15,113,79,961,057,95,3158,1
Kiinteistöt + muut0,10,1-36,60,40,4-9,50,9
Suomi yhteensä*88,184,83,8441,6434,91,51 123,7
Ulkomaat yhteensä32,124,133,3161,5136,718,1354,1
Stockmann yhteensä* 120,1108,910,3603,0571,65,51 477,8
* Vertailuluvut on esitetty ilman maaliskuun 2006 alussa myydyn Stockmann Auton myyntiä. Jos vertailuluvuissa esitetään Stockmann Auton myynti tammi- helmikuulta 2006, ovat myynnin kehitysprosentit seuraavat:

tammi-toukokuu 2007 muutos pros.

Suomi yhteensä-13,4
Stockmann yhteensä-6,7

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen