STOCKMANNIN OSAKKEIDEN MERKINTÄ VUODEN 2000 OPTIO-OIKEUKSILLA

Stockmannin vuoden 2000 optio-oikeuksilla on 14.3.-1.4.2007 merkitty 220 709 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Yhtiön hallitus hyväksyi merkinnät kokouksessaan 26.4.2007. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 441 418 eurolla.

Osakepääoma on korotusten jälkeen 112 187 224 euroa ja B-osakkeiden kokonaismäärä 31 529 369 kappaletta. A-osakkeiden määrä on 24 564 243. Uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 14.5.2007. Ne tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 15.5.2007.

Helsingin Pörssissä noteerattujen vuoden 2000 A-, B- ja C-optioiden perusteella oli mahdollista merkitä yhteensä 2 500 000 uutta 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Optioiden perusteella merkittiin merkintäaikana yhteensä 2 499 800 B-osaketta. Vuodelta 2006 maksetun osingon jälkeen A-optioiden perusteella merkittyjen osakkeiden merkintähinta oli 11,55 euroa, B-optioiden perusteella merkittyjen osakkeiden merkintähinta 12,55 euroa ja C-optioiden perusteella merkittyjen osakkeiden merkintähinta 13,55 osakkeelta.

Vuoden 2000 optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyi 1.4.2007.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet





Takaisin listaukseen