STOCKMANN-KONSERNIN MYYNTI HUHTIKUUSSA 2007

Stockmann-tavaratalojen Hullut Päivät -kampanjan ajoittuminen Suomen tavarataloissa edellisestä vuodesta poiketen kokonaan maaliskuun puolelle pienensi selvästi konsernin myyntiä huhtikuussa.

Konsernin myynti pieneni 22 prosenttia ja oli 111,2 miljoonaa euroa.

Tavarataloryhmän myynti pieneni 23 prosenttia. Myynti pieneni Suomessa 37 prosenttia ja kasvoi ulkomailla 18 prosenttia. Hullut Päivät -kampanja toteutettiin ulkomaisissa tavarataloissa huhtikuussa, niin kuin edellisenäkin vuonna. Kampanja onnistui erinomaisesti kaikilla markkina- alueilla. Lisäksi myynnin kehitykseen vaikutti helmikuussa Moskovassa avattu uusi tavaratalo.

Hobby Hallin raportoitu myynti pieneni huhtikuussa 26 prosenttia. Yhtiössä otettiin huhtikuussa käyttöön uusi tietojärjestelmä, jonka seurauksena myynnin kirjaustapaa muutettiin siten, että asiakastilaukset kirjautuvat myynniksi myöhemmin kuin edellisessä tietojärjestelmässä. Tämä muutos näkyy siirtymäkuukauden aikana kertavaikutteisena myynnin pienentymisenä. Kirjaustavan muutoksen vaikutuksen suuruusluokka on huhtikuussa noin 5 miljoonaa euroa. Aikaisempaa kirjaustapaa käyttäen Hobby Hallin myynti olisi ollut huhtikuussa noin edellisen vuoden tasolla. Raportoitu myynti pieneni Suomessa 25 prosenttia ja ulkomailla 27 prosenttia.

Seppälän myynti pieneni 5 prosenttia. Myynti pieneni Suomessa 11 prosenttia ja kasvoi ulkomailla 17 prosenttia. Ulkomaanmyynti kasvoi vahvasti Liettuassa ja Venäjällä. Erinomaisesti onnistuneen maaliskuun jälkeen, jolloin Seppälän myynti kasvoi 25 prosenttia, huhtikuun myynti oli pettymys. Merkittävä osa kevään muotikaupasta tehtiin jo sääolosuhteiltaan muotikaupalle suotuisan maaliskuun aikana.

Huhtikuun myynti

huhtikuu tammi-huhtikuu tammi- joulukuu

muutosmuutos
20072006pros.20072006pros.2006
MeMe07/06MeMe07/06Me
Tavarataloryhmä53,584,3-36,5265,2257,92,8832,2
Suomi Tavarataloryhmä 33,6 28,5 17,9 103,2 90,8 13,7 286,9 ulkomaat Tavarataloryhmä 87,2 112,9 -22,8 368,4 348,6 5,7 1 119,0 yhteensä
Hobby Hall Suomi10,514,1-25,355,057,3-4,1167,2
Hobby Hall ulkomaat2,23,0-27,213,312,38,532,6
Hobby Hall yhteensä12,717,1-25,768,369,6-1,9199,8
Seppälä Suomi7,99,0-11,433,034,6-4,6123,5
Seppälä ulkomaat3,32,817,012,89,534,834,6
Seppälä yhteensä11,311,8-4,645,944,23,9158,1
Kiinteistöt + muut0,10,10,40,30,31,20,9
Suomi yhteensä*72,1107,5-32,9353,5350,11,01 123,7
Ulkomaat yhteensä39,134,313,9129,4112,614,9354,1
Stockmann yhteensä* 111,2141,8-21,6482,9462,74,41 477,8
* Vertailuluvut on esitetty ilman maaliskuun 2006 alussa myydyn Stockmann Auton myyntiä. Jos vertailuluvuissa esitetään Stockmann Auton myynti tammi- helmikuulta 2006, ovat myynnin kehitysprosentit seuraavat:

tammi-huhtikuu 2007 muutos pros.

Suomi yhteensä-16,8
Stockmann yhteensä-10,2

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen