STOCKMANNIN OSAKKEIDEN MERKINTÄ VUODEN 2000 OPTIO-OIKEUKSILLA

Stockmannin vuoden 2000 optio-oikeuksilla on 1.1.-13.3.2007 merkitty 18 000 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 36 000 eurolla.

Helsingin Pörssissä noteerattujen vuoden 2000 A-, B- ja C-optioiden perusteella voitiin merkitä yhteensä 2 500 000 uutta 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. A-optioiden perusteella merkittyjen osakkeiden merkintähinta oli 12,85 euroa, B-optioiden perusteella merkittyjen osakkeiden merkintähinta 13,85 euroa ja C-optioiden perusteella merkittyjen osakkeiden merkintähinta 14,85 euroa osakkeelta. Merkintähinnasta vähennettiin vuosittain maksetut osingot. Vuodelta 2006 maksetun osingon jälkeen A-optioiden perusteella merkittyjen osakkeiden merkintähinta oli 11,55 euroa, B-optioiden perusteella merkittyjen osakkeiden merkintähinta 12,55 euroa ja C-optioiden perusteella merkittyjen osakkeiden merkintähinta 13,55 osakkeelta. Vuoden 2000 optio- oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyi 1.4.2007.

Osakepääoma on korotusten jälkeen 111 745 806 euroa ja B-osakkeiden kokonaismäärä 31 308 660 kappaletta. A-osakkeiden määrä on 24 564 243. Uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 10.4.2007. Ne tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 11.4.2007.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen