TÄYDENNYS STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTT

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 12.2.2004 klo 13.45

TÄYDENNYS STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2003

Täydennyksenä Stockmannin 12.2.2004 julkaistuun tilinpäätöstiedotteeseen ohessa konsernin kassavirtalaskelma, joka puuttui tilinpäätöstiedotteesta.

Kassavirtalaskelma, konserni

20032002
MeMe
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Myynnistä saadut maksut1 416,91 315,1
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut2,3
Maksut liiketoiminnan kuluista-1 333,2-1 234,9
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja85,980,1
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan-3,8-4,7
rahoituskuluista
Saadut korot liiketoiminnasta11,011,4
Maksetut välittömät verot-20,9-16,6
Rahavirta ennen satunnaisia eriä72,270,2
Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta
(netto) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 72,2 70,2 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -41,0 -27,0 hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 36,6 35,3 luovutustulot
Investoinnit muihin sijoituksiin0,00,0
Luovutustulot muista sijoituksista0,414,2
Myydyt konserniyhtiöt0,8
Saadut osingot investoinneista0,30,2
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)-3,823,5
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Myönnettyjen lainojen muutos lisäys (-), vähennys (+)0,10,5
Merkintä optiotodistuksilla16,40,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos lisäys (+), vähennys (--0,9-10,8
)
Pitkäaikaisten lainojen nostot13,6
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-1,0-7,9
Maksetut osingot ja muu voitonjako-45,8-30,6
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)-17,6-48,9
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+), vähennys (-)50,844,8
Rahavarat tilikauden alussa70,525,6
Rahavarat tilikauden lopussa121,370,5

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen