STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JANUAR

STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 12.2.2004 kl. 12.00

STOCKMANNKONCERNENS FÖRSÄLJNING I JANUARI 2004

Stockmannkoncernens försäljning i januari uppgick till 141,3 miljoner euro. Försäljningsökningen uppgick till 11 procent då försäljningen av förmedlingsverksamheten av tidningsprenumerationer som såldes i slutet av maj år 2003 har eliminerats i koncernens jämförelsesiffror. Dess inverkan på försäljningen i januari år 2003 var 8,1 miljoner euro. En övervägande del av hela förmedlingsverksamheten genererades under januari- februari 2003 och dess inverkan på koncernens totala jämförbara försäljning kommer att minska under året. En motsvarande eliminering ingår även i varuhusgruppens siffror.

Av koncernens affärsgrupper uppnådde bilgruppen den bästa försäljningsökningen, dvs. 21 procent. Seppäläs försäljning ökade med 11 procent och varuhusgruppens försäljning med 10 procent. Hobby Halls försäljning minskade med 2 procent. På tillväxtsiffrorna för varuhusgruppens utlandsverksamhet inverkar väsentligt den i februari 2003 öppnade Zara-butiken i Moskva samt varuhuset i Riga i Lettland som öppnades i oktober 2003. Seppäläs affärsverksamhet i Lettland inleddes under hösten 2003. Försäljningen för de under hösten år 2003 och i början av år 2004 nedlagda butikerna uteblev, vilket inverkar minskande på Hobby Halls tillväxtsiffror.

Försäljningssiffrorna för år 2004 publiceras indelade i försäljning i Finland och utomlands beträffande de affärsenheter som har verksamhet utomlands.

Försäljningen i januari

januari januari- december

20042003Ind.2003
MeMe04/03Me
Varuhusgruppen hemlandet*53,950,8106706,6
Varuhusgruppen utlandet11,18,4131134,4
Varuhusgruppen totalt*65,059,2110841,0
Bilgruppen45,837,7121480,4
Hobby Hall-gruppen hemlandet14,815,695192,3
Hobby Hall-gruppen utlandet3,83,411243,5
Hobby Hall-gruppen totalt18,619,098235,7
Seppälä-gruppen hemlandet10,99,9110120,3
Seppälä-gruppen utlandet1,00,812410,0
Seppälä-gruppen totalt11,910,7111130,3
Fastigheter + övrigt0,10,2360,9
Hemlandet totalt*125,4114,21101 500,6
Utlandet totalt15,912,6126187,8
Stockmann totalt*141,3126,81111 688,4
* Från försäljningen år 2003 har eliminerats försäljningen av den i maj sålda förmedlingsverksamheten av tidningsprenumerationer, för januari 8,1 miljoner euro. Koncernens försäljningsökning utan denna eliminering var 4,2 procent.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä verkställande direktör

DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala massmedia

Takaisin listaukseen