STOCKMANNIN OSAKKEIDEN MERKINTÄ VUODEN 2000 OPTIO-OIKEUKSILLA

Stockmannin vuoden 2000 optio-oikeuksilla on merkitty 192 865 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 385 730 eurolla.

Helsingin Pörssissä noteerattavien vuoden 2000 A-, B- ja C-optioiden perusteella voidaan merkitä yhteensä 2 500 000 uutta 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. A-optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on nyt 12,85 euroa, B-optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta 13,85 euroa ja C-optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta 14,85 euroa osakkeelta. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain mahdollisesti maksettavat osingot. Vuoden 2000 optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyy 1.4.2007.

Osakepääoma on korotusten jälkeen 111 709 806 euroa ja B-osakkeiden kokonaismäärä 31 290 660 kappaletta. A-osakkeiden määrä on 24 564 243. Uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 28.2.2007. Ne tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 1.3.2007. Vuoden 2000 optioiden perusteella voidaan merkitä vielä 238 909 uutta B-osaketta.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen