NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS STOCKMANNIN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 30.1.2007 klo 12.15

NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS STOCKMANNIN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Stockmannin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on kokouksessaan päättänyt tehdä 20.3.2007 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenmääräksi ehdotetaan seitsemän eli nykyinen määrä.

Hallituksen puheenjohtajan Lasse Koivun ilmoitettua, että hän ei ole enää käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi, hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet toimitusjohtaja Erkki Etola, professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari Niemistö, ministeri Christoffer Taxell, viestintäjohtaja Carola Teir- Lehtinen ja kamarineuvos Henry Wiklund valittaisiin uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että uudeksi jäseneksi valittaisiin suostumuksensa mukaisesti Föreningen Konstsamfundet r.f:n toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh samaksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Valiokunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot maksetaan edelleen osakepalkkioina. Hallituksen palkkiot ja kokouspalkkio ehdotetaan pidettäviksi ennallaan, eli hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 70 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 45 000 euroa vuodessa ja jäsenten palkkioksi 35 000 euroa vuodessa. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokunnan kokouksista.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen