STOCKMANN-KONSERNIN ALUSTAVA MYYNTI JOULUKUUSSA JA KOKO VUONNA 2006

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.1.2007 klo 10.45

STOCKMANN-KONSERNIN ALUSTAVA MYYNTI JOULUKUUSSA JA KOKO VUONNA 2006

Stockmann-konsernin myynti joulukuussa oli 173,1 miljoonaa euroa. Myynti, jonka vertailuluvusta on eliminoitu 1.1.2006 myyty Venäjän Zara- liiketoiminta ja 1.3.2006 uusille omistajille siirtynyt Stockmann auton liiketoiminta, kasvoi yhden prosentin.

Joulukuun myynti Suomessa oli kaikissa konsernin tulosyksiköissä pettymys. Kauppa käynnistyi hitaasti joulukuun alussa ja piristyi selvästi jouluviikolla, mutta erityisesti joulun aatonaaton myynti jäi edellisen vuoden vastaavan päivän myyntiä selvästi pienemmäksi. Myös uudenvuoden aaton myynti jäi lyhyen aukioloajan vuoksi edellistä vuotta pienemmäksi. Sen sijaan kaikki konsernin tulosyksiköt paransivat selvästi myyntiään ulkomailla.

Tavarataloryhmän myynti kasvoi 3 prosenttia. Suomessa myynti oli edellisen vuoden tasolla mutta kasvoi ulkomailla 15 prosenttia. Erityisen voimakkaasti myynti kasvoi Baltian tavarataloissa sekä Moskovan Mega- keskusten tavarataloissa.

Seppälän myynti oli edellisen vuoden tasolla. Myynti pieneni Suomessa 8 prosenttia mutta kasvoi ulkomailla peräti 47 prosenttia. Voimakas myynnin kasvu ulkomailla johtui sekä hyvästä vertailukelpoisesta kasvusta että myymäläverkon kasvusta erityisesti Venäjällä, jossa vuoden lopussa toimi jo 16 Seppälän myymälää.

Hobby Hallin myynti pieneni 15 prosenttia. Myynti pieneni Suomessa 19 prosenttia mutta kasvoi ulkomailla 17 prosenttia.

Stockmann-konsernin koko vuoden alustava myynti oli 1 553 miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen myynnin kasvu oli 7 prosenttia.

Tavarataloryhmän koko vuoden alustava myynti kasvoi 9 prosenttia, Suomessa 4 prosenttia ja ulkomailla 26 prosenttia.

Seppälän koko vuoden alustava myynti kasvoi 2 prosenttia. Myynti pieneni Suomessa 7 prosenttia mutta kasvoi ulkomailla 51 prosenttia.

Hobby Hallin koko vuoden alustava myynti pieneni kannattavuuden parantamiseen tähdänneen toimintapolitiikan seurauksena 5 prosenttia. Myynti pieneni Suomessa 5 prosenttia ja ulkomailla 4 prosenttia.

Joulukuun odotettua heikommasta myynnistä huolimatta konsernin tulosarvio on ennallaan. Kaikkien liiketoimintayksiköiden varastot ovat odotettua pienemmästä myynnistä huolimatta pienemmät kuin edellisenä vuonna. Konsernin voiton ennen veroja odotetaan olevan selvästi parempi kuin vuonna 2005. Tavarataloryhmän ja Hobby Hallin odotetaan tekevän edellistä vuotta paremman liikevoiton. Seppälän liikevoitto ilman kertaeriä pienenee voimakkaan laajentumisen aiheuttamien kustannusten ja Suomen myynnin pienenemisen vuoksi mutta säilyy hyvänä; Seppälän kannattavuus on parhaiden kansainvälisten muotikaupan ketjujen tasoa.

Stockmann-konserni julkistaa lopulliset myyntilukunsa 8.2.2007 julkistettavan tilinpäätöksen yhteydessä.

Joulukuun myynti ja myynti vuoden alusta

joulukuutammi-joulukuu
muutosmuutos
20062005pros.20062005pros.
MeMe06/05MeMe06/05
Tavarataloryhmä105,2105,5-0,3832,2797,04,4
Suomi Tavarataloryhmä 34,5 30,1 14,8 286,8 227,0 26,3 ulkomaat* Tavarataloryhmä 139,7 135,6 3,1 1 119,0 1 024,1 9,3 yhteensä*
Stockmann Auto*74,864,316,3
Hobby Hall Suomi11,514,2-18,8167,2176,5-5,3
Hobby Hall ulkomaat1,71,516,632,634,0-4,0
Hobby Hall yhteensä13,215,7-15,5199,8210,5-5,1
Seppälä Suomi15,917,2-7,6123,5132,4-6,7
Seppälä ulkomaat4,22,946,834,622,951,2
Seppälä yhteensä20,120,10,2158,1155,21,8
Kiinteistöt + muut0,10,1-21,20,90,9-1,0
Suomi yhteensä*132,7136,9-3,11 198,61 171,22,3
Ulkomaat yhteensä*40,534,417,6354,0283,924,7
Stockmann yhteensä* 173,1171,41,01 552,61 455,06,7
* Vertailuluvut on esitetty ilman vuodenvaihteessa myytyä Zaran Venäjän liiketoimintaa ja maaliskuun alussa myydyn Stockmann Auton maalis- joulukuun myyntiä. Jos vertailuluvuissa esitetään Zaran Venäjän ja Stockmann Auton vuoden 2005 myynti, ovat myynnin kehitysprosentit seuraavat:

joulukuutammi-joulukuu
20062006
muutos pros.muutos pros.
Tavarataloryhmä ulkomaat-1,64,9
Tavarataloryhmä yhteensä-0,64,5
Suomi yhteensä-20,0-21,2
Ulkomaat yhteensä2,77,2
Stockmann yhteensä-15,6-16,1

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen