STOCKMANNIN OSAKKEIDEN MERKINTÄ KANTA-AS

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSI-ILMOITUS 30.6.2004 klo 14.00

STOCKMANNIN OSAKKEIDEN MERKINTÄ KANTA-ASIAKASOPTIOILLA

Merkintäaikana 2.5.2004 - 31.5.2004 merkittiin Stockmannin kanta- asiakasoptioilla yhteensä 597 118 Stockmann Oyj Abp:n 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Merkintäoikeuttaan käytti 21 000 Stockmannin kanta-asiakasta. Merkintöjen johdosta osakepääomaa korotettiin 1 194 236 eurolla. Osakepääoma on korotuksen jälkeen 106 493 518 euroa ja B-osakkeiden kokonaismäärä 28 670 866. Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 30.6.2004, ja ne tulevat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 1.7.2004.

Keväällä 2000 merkittiin 1 382 524 Stockmann Oyj Abp:n kanta- asiakasoptiota. Käyttämättä olevien kanta-asiakasoptioiden perusteella voidaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkitä vielä yhteensä 778 742 uutta 2 euron nimellisarvoista B-osaketta. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen perusteella nousta vielä enintään 1 557 484 eurolla enintään 108 051 002 euroon. Merkintähinta on 15,70 euroa vähennettynä 1.4.1999 jälkeen jaetun osakekohtaisen osingon määrällä. Tänä vuonna merkintähinta oli 10,81 euroa kappaleelta. Jäljellä oleva merkintäaika kanta-asiakasoptioilla on 2.5.2005 - 31.5.2005.

STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä toimitusjohtaja

JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin listaukseen