Tärkeä vesi

Vuonna 2014 Lindex aloitti yhteistyön kansainvälisen Water Aid -järjestön kanssa. 26 maassa toimiva WaterAid auttaa yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa maailman köyhimpiä yhteisöjä saamaan puhdasta vettä sekä kehittämään hygieniaa ja käymälöitä. Yhteistyö on laajennus Lindexin jatkuvaan työhön vesiteeman parissa. Samalla se on myös askel Lindexin oman arvoketjun ulkopuolelle: yhteistyön tavoitteena on parantaa Lindexin toimintamaissa asuvien ihmisten elämää. Lue lisää aiheesta.

WaterAid-kumppanuus on jatkoa Lindexin pitkäaikaisille yhteistyöprojekteille, joiden tavoitteena on vedenkäytön ja muiden ympäristövaikutusten vähentäminen vaatetuotannon eri vaiheissa aina puuvillan kasvatuksesta kankaiden värjäykseen. Sustainable Water Resources Management (SWAR) on Intiassa käynnistetty projekti, jonka tavoitteena on parantaa vedenkäytön hallintaa tekstiilituotannossa. 90 prosenttia Lindexin intialaisista tavarantoimittajista ja suurin osa niiden värjäämöistä on mukana projektissa. Partnership for Cleaner Textile (PaCT) on puolestaan nelivuotinen ohjelma (2013–2016), joka tähtää pohjaveden kulutuksen ja pintaveden saastumisen vähentämiseen tekstiilien märkämenetelmäprosesseissa Bangladeshissa.

Lindex on yksi Sweden Textile Water Initiative (STWI) -hankkeen perustajista ja sen aktiivinen jäsen. STWI on ruotsalaisten tekstiilin ja nahan vähittäiskaupan yritysten sekä Stockholm International Water Instituten (SIWI) yhteisprojekti, jonka päämääränä on kehittää tavarantoimittajien vedenkäyttöä ja sen hallintaa tuotannossa. Projektin perustana on ymmärrys vesivarojen käytöstä nahka- ja tekstiilituotannossa sekä halu kehittää tätä luomalla tavarantoimittajille ja tehtaille ohjeita ja työmenetelmiä. Lindex on vuodesta 2012 aktiivisesti toimeenpannut ohjeita toimitusketjussaan. Lue lisää aiheesta.

Lindexin muihin yhteistyöprojekteihin kuuluu muun muassa intialainen Better Cotton Initiative (BCI) -hanke, jonka tavoitteena on jo vuodesta 2008 alkaen ollut perinteisen puuvillaviljelyn haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen. School of Hope puolestaan on vähäosaisten lasten koulu Bangladeshissa, jonka pääsponsorina Lindex on ollut vuodesta 2010. Projektin puitteissa Lindex on maksanut esimerkiksi koulun opettajien palkat.