Taloudelliset tavoitteet

Stockmann-konsernilla ei ole tällä hetkellä pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita. Yhtiön keskipitkänä tavoitteena on, että Stockmann Retail -liiketomintayksikkö saavuttaa koko vuodelta 2018 positiivisen liiketuloksen (EBIT).

Aiemmat, vuoteen 2016 loppuun mennessä saavutettavaksi asetetut tavoitteet olivat: 

  • 10 prosentin sijoitetun pääoman tuoton (ROCE)
  • 7 prosentin liikevoittomarginaalin
  • myynnin yleistä markkinakehitystä nopeamman kasvun sekä
  • 40 prosentin omavaraisuusasteen (jo saavutettu)

 

Pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen 2001–2014

 

Sijoitetun pääoman tuotto

Liikevoitto % liikevaihdosta

Myynnin kasvu

Omavaraisuus

2014 -4,9 %   Markkinoiden kasvua hitaampi 39,3 %
2013 3,4 % 2,7 % Markkinoiden kasvua hitaampi 43,8 %
Tavoitteet 2013,
2016 mennessä
10 % 7 % Markkinoiden kasvua nopeampi 40 %
2012 5,1 % 4,1 % Markkinoiden kasvun mukainen 42,8 %

2011

4,1 %

 

3,5 %

 

Tavoite saavutettu

 

42,2 %

 

2010

5,8 %

4,9 %

Markkinoiden kasvun mukainen

43,1 %

Tavoitteet 2010, 
2015 mennessä

Vähintään 20 %

Vähintään 12 %

Markkinoiden kasvua nopeampi

Vähintään 40 %

2009

5,8 %

5,0 %

Markkinoiden kasvun mukainen

44,1 %

2008 8,3 % 6,5 % Markkinoiden kasvun mukainen 39,0 %

Tavoitteet 2008,
2013 mennessä

Vähintään 20 %

Vähintään 12 %

 Markkinoiden kasvua nopeampi

 Vähintään
40 %

 2007

12,1 %

9,0 %

Markkinoiden kasvun mukainen

32,6 %

2006

22,9 %

10,0 %

Markkinoiden kasvun mukainen

74,5 %

Tavoitteet 2006, 
2011 mennessä

22 %

10 %

Markkinoiden kasvua nopeampi

Vähintään
50 %

2005

19,6 %

6,7 %

Tavoite saavutettu

66,4 %

Tavoitteet 2005, 
2010
mennessä

Vähintään 20 %

Vähintään 8 %

Markkinoiden kasvua nopeampi

Vähintään
50 %

2004

14,3 %

4,9 %

Tavoite saavutettu

 

2003

13,2 %

4,7 %

Tavoite saavutettu

 

2002

12,6 %

4,7 %

Tavoite saavutettu

 

2001

9,8 %

3,6 %

Tavoite saavutettu

 

Tavoitteet 2001

Vähintään 15 %

Vähintään 5 %

Markkinoiden kasvua nopeampi

 

Stockmannin hallitus on määritellyt osingonjakotavoitteeksi yli puolet varsinaisen liiketoiminnan voitosta. Toiminnan kasvun vaatima rahoitus otetaan kuitenkin huomioon osingon tasossa.