Stockmannin hiilijalanjälki

Kasvihuonekaasupäästöjen raportointi toimii Stockmannkonsernissa johtamisen työkaluna ja luo pohjan päästövähennyskohteiden määrittelylle ja vähennystavoitteiden asettamiselle. Kehitämme jatkuvasti tapaamme laskea hiilijalanjälkeämme. Stockmann on kymmenen vuoden ajan raportoinut kasvihuonekaasupäästöistään koko konsernin osalta. Raportti julkaistaan vuosittain vastuullisuusraportin yhteydessä: 
https://vuosi2021.stockmanngroup.com/pdf/Stockmann_yhteiskuntavastuu_2021.pdf

Stockmannin hiilijalanjälkilaskennan toteuttaa ulkopuolinen taho ja se tehdään kansainvälisten Greenhouse Gas (GHG) Protocol -raportointiperiaatteiden mukaisesti. Stockmann raportoi hiilijalanjälkensä vuosittain myös kansainvälisessä CDP-kyselyssä.