Kannustamme toisiamme, teemme rohkeasti päätöksiä ja pidetään se, mitä luvataan

 

Stockmannin HR-johtaja Mikko Huttunen uskoo suoran dialogin, hyvän henkilöstökokemuksen ja huippusuoritusten yhteyteen. Kaupan alan ja kilpailuaseman muutokset ovat pakottaneet Stockmannin uudenlaiseen ajatteluun ja työkulttuuriin. Muutos toimii yhtenä tärkeänä draiverina asiakaskokemuksen ja markkina-aseman vahvistamisessa. 

Huippusuoritukset, ihmisten välinen vuorovaikutus ja dynamiikka kiehtovat Mikko Huttusta. Kokemusta ja esimerkkejä hän on hakenut neljästä eri maasta, kuudelta eri toimialalta ja kuudesta eri yrityksestä – viimeisimpänä Rovio. Henkilöstöjohtaminen on kutsumustyö, jonka parissa Huttunen on Stockmannilla työskennellyt elokuusta 2016.

"Kaupan ja brändien maailma on kiehtonut minua pikkupojasta asti, ja vahvin tunneside on tullut nimenomaan Stockmanniin. Opiskeluaikana olin myymässä Stockmann Herkussa ja on ollut hienoa päästä toteuttamaan ammatillista kutsumustani juuri täällä", Huttunen kertoo. Stockmann on aina edustanut Huttuselle uutta ja uudistumista, laatubrändejä, erityistä ostoympäristöä ja kokemuksia. Tätä hän haluaa Stockmannin olevan jatkossakin.

Kaupan alan murros avaa linssejä ulospäin

Kaupan ala ja arvoketjut ovat olleet murroksessa 2010-luvun alusta alkaen ja vauhti kiihtyy. Viime vuodet ovat olleet Stockmannille haastavia, etenkin verkkokaupan laajentuminen alalla on ajanut uudenlaiseen kilpailuasemaan. Huttunen myöntää, että verkkokaupan osalta Stockmann on jäljessä alan edelläkävijäyrityksiä. Tämä on tiedostettu ja lähdetty rohkeasti hakemaan uutta ajattelua ja tekemistä. "Pyrimme kaikessa tekemisessämme asiakaskokemuksen laadukkuuteen, myös verkkokaupassa. Tähän olemme pistäneet vauhtia ja kuromme etumatkaa ensin kiinni ja pian edelle muita", Huttunen haastaa.

Stockmannissa on vauhditettu myös omaa sisäistä muutostyötä, jonka tarkoituksena on parantaa kilpailuasemaa ja varmistaa kilpailukyky sekä liiketoiminnallisesti että työantajana. Stockmann on nyt vahvemmin kääntänyt katseen ulkopuoliseen maailmaan. Aiemmin olemme olleet enemmän sisäänpäin kääntyneitä ja ehkä hieman itseriittoisiakin, tämän hetken fokus on kannattavan kasvu-uran varmistaminen. Sen edellytyksenä on erinomainen asiakasymmärrys ja -kokemus. Ilman hyvää henkilöstökokemusta on mahdoton saavuttaa kestävää asiakaskokemusta.  

Myynti- ja asiakaspalvelutyön murrokseen vaikuttaa merkittävästi se, miten tuotteiden ja palveluiden ostaminen tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa. Kivijalkakaupan asiakaspalvelusta ollaan siirrytty monikanavaiseen suunnitteluun, hankintaan, logistiikkaan, markkinointiin, myyntiin ja asiakaspalveluun. Teknologiakehitys, automatiikka ja robotiikka tulevat muuttamaan kaupan alalla työn luonnetta vielä merkittävästi. Lisäksi kuluttamisen trendit ovat vahvassa murroksessa.  Pohdimme paljon, mitä tämä tulee tarkoittamaan asiakaskohtaamisissa tai esimerkiksi tuote- ja palveluvalikoimassa. Haluamme keskittyä palvelemaan tiettyjä asiakassegmenttejä ja varmistaa erinomaisen asiakaskokemuksen juuri heille.

Vauhtia työkulttuurin kehittymiseen

Stockmannissa työkulttuurin muutos on parhaillaan käynnissä. Dialogin ja yhteistyön lisääminen ovat muutoksen keskiössä, esimerkiksi toimintojen välistä sekä johdon ja tiimien yhdessä tekemistä on lähdetty vahvistamaan voimakkaasti. Puheiden sijasta keskitytään enemmän tekoihin. Yksi keskeinen tavoite oli madaltaa organisaatiota, Huttunen toteaa ja jatkaa "Se tuo nopeutta, vastuunottoa, tiimihenkeä, työviihtyvyyttä, tehokkuutta ja monimuotoisuutta tekemiseen". 

Stockmann haluaa tuoda nostetta asiakkaan päivään monikanavaisessa ympäristössä, jossa yhtenäinen Stockmann-kokemus pyritään varmistamaan toimijasta ja kanavasta riippumatta. Tähän nimenomaan tarvitsemme entistä vahvemmin tiimityötä. Yhteiset pelisääntömme lähtevät asiakkaan inspiroinnista ja tämän teemme kannustamalla toisiamme huippusuorituksiin, tekemällä rohkeasti päätöksiä ja pitämällä se, mitä luvataan.

HR-johtaja Mikko Huttunen kertoo Stockmannista työnantajana (2:39):

 

Katso myös  trainee-videot.