Stockmann sitoutui sopimukseen palo- ja rakennusturvallisuuden parantamisesta Bangladeshissa

Stockmann-konserni on sitoutunut Bangladeshin tehdasturvallisuuden parantamiseen ja liittyi toukokuussa 2013 palo- ja rakennusturvallisuuden sopimukseen (The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh)Tavoitteena on kehittää tekstiiliteollisuuden työntekijöiden turvallisia työoloja esimerkiksi riippumattomien turvallisuustarkastusten ja tehdasrakennusten korjaamisen avulla. Sopimus on tehty kansainvälisten ammattiliittojen kattojärjestöjen IndustryALLin ja UNI Global Unionin aloitteesta.

Allekirjoittamalla Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuutta koskevan sopimuksen Stockmann on sitoutunut teettämään tarkastukset paloturvallisuuden, sähkön ja rakenteiden osalta kaikissa Stockmann-konsernille vaatteita valmistavissa tehtaissa Bangladeshissa. Rakenteiden tarkastamiseen kuuluvat esimerkiksi rakennuksen lujuuslaskelmat, joita ei voida tarkastaa BSCI-auditointien tai omien auditointiemme yhteydessä.

Accord-tarkastuksia on tehty Bangladeshissa jo yli 1 100 tehtaaseen. Kaikissa 34 tehtaassa, jotka valmistavat Stockmann-konsernille tuotteita Bangladeshissa, on käyty ja tarkastuksia on tehty kaikkiaan 125. Vuonna 2015 suoritetaan vielä kahdeksan tarkastusta.

Lue lisää Accord-tarkastuksista

Lue lisää palo- ja rakennusturvallisuuden sopimuksesta (The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh)