Stockmann sijoituksena

Stockmann on vuonna 1862 perustettu suomalainen vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiö. Joulukuun 2022 lopussa sillä oli 44 289 osakkeenomistajaa ja 5 802 työntekijää. Stockmann-konserniin kuuluu kaksi divisioonaa: Lindex-muotiketju ja Stockmann-tavaratalot sekä verkkokaupat.

 

2022

2021

Liikevaihto

981,7 milj. euroa

899,0 milj. euroa

Oikaistu liiketulos (EBIT)

79,8 milj. euroa

68,3 milj. euroa


Lindex-divisioonan osuus liikevaihdosta on 67 % ja Stockmann-divisioonan 33 %. Suomen osuus myynnistä on 33 %, Ruotsin 36 %, Norjan 14 % ja Baltian ja muiden maiden 17 %.

https://www.stockmanngroup.com/fi/taloustietoa
https://www.stockmanngroup.com/fi/tilinpaatokset-ja-osavuosikatsaukset

Lindex-divisioona

Lindex pyrkii voimaannuttamaan ja inspiroimaan naisia kaikkialla. Tätä tavoitetta toteutamme niin toiminnalla kuin tarjoamalla edistyksellisen muotikokemuksen. Asiakkaamme, työntekijämme ja kumppanimme ovat osa tätä tavoitetta. Olemme ennen kaikkea digitaalisia ja voimamme on ihmisissä. Lupaamme asiakkaillemme muotia, joka tuntuu ja näyttää hyvältä. Tavoitteidemme ja visiomme toteuttamiseksi lupaamme toimia tulevien sukupolvien eduksi. Tavoite kattaa kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet ja jakautuu kolmeen osa-alueeseen: naisten voimaannuttamiseen, maapallon kunnioittamiseen ja ihmisoikeuksien puolustamiseen.

Lindexin pitkän aikavälin strategiassa tavoitteemme on olla globaali, brändijohteinen ja kestävä muotiyhtiö. Tämä edellyttää digitaalisen liikevaihdon kasvua sekä omassa verkkokaupassa että globaalien digitaalisten alustojen kanssa tehtävässä yhteistyössä, parempaa kustannustehokkuutta sekä uutta liiketoimintaa ja sen kasvua samalla, kun saavutamme kestävän kehityksen tavoitteemme.

Stockmann-divisioona

Kaikissa kohtaamisissaan asiakkaidensa, yhteistyökumppaneidensa, työntekijöidensä ja muiden sidosryhmiensä kanssa Stockmannin tarkoituksena on tehdä vaikutus uudestaan joka päivä. Visiomme on luoda hyvän elämän markkinapaikka. Strategian ytimessä on asiakaskeskeisyys eli kyky ymmärtää asiakkaita ja palvella heitä heidän valitsemallaan tavalla ja tarjota ainutlaatuinen asiakaskokemus. Tarjoamme asiakkaillemme harkittua muodin, kauneuden, kodin ja ruoan valikoimaa yhdistettynä erilaisiin palveluihin kahdeksassa tavaratalossamme sekä verkkokaupassa. Asiakkaille Stockmann lupaa tunteen, joka kestää. Tunteen luovat ammattitaitoiset ja palveluhenkiset työntekijämme.

Stockmannin taloudelliset päätavoitteet strategiakaudella ovat liikevaihdon kasvu sekä kannattavuuden ja sijoitetun pääoman tuoton parantaminen.

Lindex-divisioona investoi 110 miljoonaa euroa pitkälle automatisoituun kaikkikanavaiseen varastoon Ruotsissa

Uusi kaikkikanavainen varasto on Lindexin historian suurin investointi ja ratkaiseva askel yhtiön pitkän aikavälin kasvusuunnitelmien toteuttamisessa, logistiikkatoimintojen tulevaisuuden turvaamisessa ja kilpailuedun vahvistamisessa. Se hallitsee tavarantoimituksia kaikkiin muotimyymälöihin, vahvasti kasvavaan verkkokauppaan sekä kolmansien osapuolten globaaleille verkkokauppa-alustoille.

Uuden varaston avulla Lindex pystyy nelinkertaistamaan sähköisen kaupankäynnin kapasiteetin ja varmistamaan skaalautuvan ja kestävän logistiikkaratkaisun kaikille myyntikanaville. Sähköisen kaupankäynnin kapasiteetti tulee aluksi olemaan noin 13 000 poimittua ja pakattua vaatekappaletta tuotantotuntia kohti. Pitkälle automatisoitu ja ilmastoälykäs varasto on kooltaan noin 40 000 neliömetriä, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2024.

Vastuullisuus on Stockmann-konsernin liiketoiminnan ytimessä

Stockmann-konserni allekirjoitti tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita koskevan Science Based Targets -aloitteen (SBTi) asettaakseen Pariisin sopimuksen mukaiset hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet. SBTi-sitoumuksella Stockmann tehostaa ilmastotoimiaan ja kehittää etenemissuunnitelmaa päästöjen vähentämiseksi ja ilmastoriskien pienentämiseksi. Stockmann määrittää tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteensa aloitteen aikataulun mukaisesti. 

Lindex-divisioonan vastuullisuuslupaus perustuu brändin visioon: naisten voimaannuttamiseen ja inspiroimiseen kaikkialla maailmassa. Se on jaettu kolmeen painopistealueeseen, joilla pyrimme edistämään kestävää kehitystä ja sitoutumaan naisten voimaannuttamiseen.

Naiset tekevät Lindexin mahdolliseksi, ja me haluamme olla mukana luomassa mahdollisuuksia naisille.

  1. Lindex voimaannuttaa naisia luomalla oikeudenmukaisia ja tasa-arvoisia työpaikkoja johtavana toimijana, edistämällä osallisuutta ja kehopositiivisuutta sekä tukemalla kestävää elämäntapaa.
  2. Kunnioitamme ilmastoa toimimalla sen hyväksi. Olemme vesivastuullinen yhtiö ja edistämme kiertotaloutta liiketoiminnassa. Vuoteen 2025 mennessä 100 % Lindexin materiaaleista on kierrätettyjä tai vastuullisesti hankittuja. Vuonna 2021 osuus oli 78 %.
  3. Lindex kunnioittaa ihmisoikeuksia ja varmistaa niiden toteutumisen.

Stockmann-divisioonan vastuullisuuslupaus on asiakaslähtöisen liiketoimintastrategiamme mukainen. Se perustuu olennaisuusanalyysiin ja Stockmannin vastuullisuusstrategiaan 2022–2025, joka ohjaa meitä kohti yhä resurssiviisaampaa vähittäiskauppaa. Strategiset vastuullisuustavoitteemme on ryhmitelty kolmeen painopistealueeseen, jotka määrittävät vastuullisuustyömme tulevaisuuden:

  1. Kannattava ja vastuullinen liiketoiminta: Varmistamme kannattavan, vastuullisen ja vakaan tuoton sekä luomme lisäarvoa kaikille sidosryhmille vastaamalla asiakkaiden tarpeisiin ja toimimalla hyvän hallintotavan ja vaatimusten mukaisesti sekä viestimällä läpinäkyvästi.
  2. Ympäristövastuullisuus: Lisäämme aktiivisesti uusia toimia ympäristön kannalta kestävän arvoketjun vahvistamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemistoimenpiteiden tukemiseksi kaikessa toiminnassa, ja otamme kiertotalouden kasvavaksi osaksi tuotevalikoimaa ja palveluita. Stockmann on valittu mukaan Circular Design -ohjelmaan, joka on ensimmäinen yrityksille suunnattu kokonaisuus, jossa syvennytään kiertotalouden mukaisen suunnittelun periaatteisiin ja keskitytään konkreettisten tuote- ja palvelukonseptien luomiseen kilpailuedun turvaamiseksi.
  3. Eettinen vastuu ja yhteistyö: Kehitämme ja kannustamme työyhteisöämme kohti merkityksellistä työntekijäkokemusta sekä kehitämme jatkuvasti toimia tasa-arvoisen, monimuotoisen ja turvallisen työyhteisön varmistamiseksi kaikessa toiminnassamme ja koko toimitusketjussa.

Saneerausmenettely etenee suunnitelman mukaisesti

Stockmann-konserni on toteuttanut järjestelmällisesti saneerausohjelmaa, joka hyväksyttiin helmikuussa 2021. Saneerausohjelma perustuu Stockmannin tavaratalotoiminnan jatkumiseen, Helsingissä, Tallinnassa ja Riiassa sijaitsevien tavaratalokiinteistöjen myyntiin ja takaisin vuokraamiseen sekä Lindexin liiketoiminnan jatkumiseen kiinteänä osana Stockmann-konsernia.

Konsernin mahdollisuudet järjestää uutta rahoitusta ovat rajalliset. Saneerausohjelmaa ei voida lopettaa ennen kuin kaikki kiistanalaiset vaatimukset on ratkaistu.

Saneerausprosessi etenee suunnitelman mukaisesti. Stockmannin kaikki tavaratalokiinteistöt on myyty ja korollinen velka on maksettu 67,5 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa lukuun ottamatta. Tallinnan tavaratalokiinteistö myytiin joulukuussa 2021. Riian tavaratalokiinteistön myyntisopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2021 ja pantiin täytäntöön tammikuussa 2022. Helsingin keskustan tavaratalokiinteistö myytiin huhtikuussa 2022, jolloin maksettiin myös viimeinen luokiteltu saneerausvelka.