Sisäpiiri

Stockmann noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) tultua voimaan 3.7.2016 Stockmannilla ei ole enää julkista sisäpiiriä. Yhtiön liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi  on määritelty hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsenet ja tilintarkastajat. Stockmannin hallitus on päättänyt, että johtohenkilöiden kaupankäyntirajoitus yhtiön osakkeilla on 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista.

Stockmann noudattaa myös 30 päivän hiljaista jaksoa ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistusta. Hiljaisen jakson aikana ei pidetä tapaamisia pääomamarkkinoiden edustajien kanssa.

Johtohenkilöiden osakeomistukset ja liiketoimet

3.7.2016 voimaan tulleen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (”MAR”) seurauksena pysyvän sisäpiirin osakeomistuksia (Julkinen sisäpiirirekisteri) ei päivitetä Stockmannin verkkosivuilla 2.7.2016 jälkeen.