Sidosryhmävuorovaikutus

Käymme aktiivista ja jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa, jotta voimme vahvistaa suhteita ja ymmärtää paremmin Stockmanniin kohdistuvia odotuksia ja toiveita. Olemme tunnistaneet viisi tärkeintä sidosryhmää, joilla on suurin vaikutus liiketoimintaamme ja joihin liiketoiminnallamme on suurin vaikutus.

Asiakkaat

Asiakkaat ovat Stockmannille erityisen tärkeä sidosryhmä, ja yksi yrityksemme arvoista onkin asiakkaiden inspirointi.

Käymme suoraa vuoropuhelua asiakkaiden kanssa monin eri tavoin, kuten tavarataloissa ja myymälöissä, asiakaspalvelukeskuksessa, sähköpostitse sekä sosiaalisen median ja asiakaskyselyjen välityksellä. Hyödynnämme erilaisia työkaluja asiakkaiden tarpeiden ja odotuksien ymmärtämiseen.

Henkilöstö

Arvostamme henkilöstöämme ja sen sitoutumista yritykseemme. Työskentelemme jatkuvasti työympäristön parantamiseksi ja kehittääksemme vuorovaikutusta työntekijöiden kanssa.

Vuoropuhelua käydään monin eri tavoin, kuten pitämällä palaute- ja kehityskeskusteluja yksilö- ja ryhmätasolla, henkilöstökyselyin, henkilöstö- ja yhtymälautakunnassa sekä intranetin välityksellä. Mittaamme organisaation terveyttä ja suorituskykyä säännöllisesti. 

Osakkeenomistajat ja sijoittajat

Stockmann haluaa olla kiinnostava ja haluttu sijoituskohde pääomamarkkinoilla.

Annamme osakkeenomistajille ja sijoittajille tietoa pörssiyhtiötä koskevien vaatimusten mukaisesti pörssitiedotteiden, tulos- ja vuosiraporttien, konsernin verkkosivuston, webcast-lähetysten ja säännöllisten sijoittajasuhdetapaamisten avulla sekä vuosittaisessa osakkeenomistajien yhtiökokouksessa.

Tavarantoimittajat ja palveluntarjoajat

Pitkäaikaiset suhteet tavarantoimittajiin ja palveluntarjoajiin ovat avainasemassa vasuullisuustyön ja tuotannon jatkuvan parantamisen kannalta. Kaikkien tavarantoimittajien odotetaan noudattavan Stockmannin toimintaperiaatteita.

Käymme aktiivista ja avointa vuoropuhelua etenkin omien merkkiemme tavarantoimittajien ja tuottajien kanssa sekä ostajien että paikallisten ostokonttoriemme kautta, muun muassa säännöllisten tehdasvierailujen ja -tarkastuksien muodossa, järjestämällä kokouksia, neuvotteluita, työpajoja ja yhteistyöhankkeita sekä verkkosivuillamme ja Stockmannin vuosittaisessa tavarantoimittajapäivässä.

Viranomaiset ja järjestöt

Käymme jatkuvaa vuoropuhelua viranomaisten ja järjestöjen kanssa liiketoimintamme kehittämiseksi.

Käymme vuoropuhelua ja teemme yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa  ja osallistumme erilaisiin hyväntekeväisyysprojekteihin. Jaamme tietoa verkkosivuillamme, vastaamme tiedusteluihin ja osallistumme yhteistyöhankkeisiin.