Vastuullisuusraportointi

Stockmann-konserni raportoi vastuullisuustyöstään vuosittain ilmestyvässä vastuullisuuskatsauksessaan. Lisäksi kerromme ilmastonmuutoksen hallintaa koskevasta työstämme CDP-vastauksessa. Stockmannin taloudellinen raportointi on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti noudattaen myös suomalaista, IFRS-säännöksiä täydentävää kirjanpito- ja yhteisölainsäädäntöä. Lisätietoja talouden avainluvuista löytyy Sijoittajat-sivuilta. Lindex julkaisee vuosittain erillisen vastuullisuusraportin kotisivuillaan.

Vastuullisuuskatsaukset

Vastuullisuuskatsaus 2021 esittelee Stockmannin vastuullisuustyön painopistealueet ja tulokset Global Reporting Initiative (GRI) Standards -raportointiohjeiston mukaisesti. GRI-sisältövertailu on katsauksen lopussa. Katsaus on osa Vuosi 2021 -raportointikokonaisuutta, jonka muut osat ovat: Vuosi 2021 -liiketoimintakatsaus, tilinpäätös, hallinnointikatsaus sekä palkitsemisraportti.

Aiemmat vastuullisuusraportit:

Vuoden 2020 vastuullisuuskatsaus (sis. GRI-sisältöindeksin)
Vuoden 2019 vastuullisuuskatsaus (sis. GRI-sisältöindeksin)
Vuoden 2018 vastuullisuuskatsaus (sis. GRI-sisältöindeksin)
Vuoden 2017 yhteiskuntavastuun katsaus (sis. GRI-sisältöindeksin)
Vuoden 2016 yhteiskuntavastuun katsaus (sis. GRI-sisältöindeksin)
Vuoden 2015 yhteiskuntavastuun katsaus (sis. GRI-sisältöindeksin)
Vuoden 2014 yhteiskuntavastuuraportti + GRI-sisältövertailu
Vuoden 2013 yhteiskuntavastuuraportti + GRI-sisältövertailu
Vuoden 2012 yhteiskuntavastuuraportti
Vuoden 2011 yhteiskuntavastuuraportti
Vuoden 2010 raportti
Vuoden 2009 raportti

Vuoden 2008 ja sitä aiemmat yhteiskuntavastuuraportit ovat ilmestyneet osana Stockmann-konsernin vuosikertomusta.