Lainat ja rahoitusjärjestelyt

Stockmannin hallitus päätti jättää emoyhtiö Stockmann Oyj Abp:n osalta yrityssaneeraushakemuksen 6.4.2020. Helsingin käräjäoikeus on 8.4.2020 antamallaan päätöksellä määrännyt Stockmann Oyj Abp:tä koskevan, yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn aloitettavaksi. Stockmann Oyj Abp:n velkojat, jotka edustavat yli puolta yhtiön veloista, puolsivat yhtiön päätöstä hakeutua yrityssaneerausmenettelyyn. Stockmann jatkaa rakentavaa keskustelua rahoittajien kanssa koko yrityssaneerausvaiheen ajan.

Yrityssaneerausmenettelyn seurauksena Helsingin käräjäoikeus määräsi Stockmann Oyj Abp:lle väliaikaisen perintäkiellon. Konsernin ulkoiset velat (korolliset velat mukaan lukien hybridilaina, jota käsitellään yhtiön omana pääomana, sekä muut lyhytaikaiset velat) ovat yrityssaneerausvelkoja.

Stockmannin rahoitus koostuu pääosin pankkilainoista ja rahoituslimiiteistä, joukkovelkakirjalainoista sekä yritystodistusohjelmasta. Lisäksi Stockmannilla on hybridilaina, jota käsitellään tilinpäätöksessä yhtiön omana pääomana. Kaikki kyseiset lainat ovat tällä hetkellä yrityssaneerausvelkoja.

Komittoidut pankkilainat
Stockmann teki 650 miljoonan euron suuruinen vakuudellinen lainasopimuksen marraskuussa 2017 OP Yrityspankki Oyj:n, Danske Bank A/S:n, Nordea Bank AB (publ) Suomen sivuliikkeen, DNB Bank ASA:n, Svenska Handelsbanken AB (publ):n ja Swedbank AB (publ):n kanssa. Näiden lainojen alkuperäinen erääntymisaika oli lokakuu 2021. Lainoja on osittain maksettu takaisin sekä limiittejä pienennetty vuosina 2018–2020, ja jäljellä oleva määrä 185,4 miljoonaa euroa on osa vakuudellista yrityssaneerausvelkaa. Lue lisää.

Joukkovelkakirjalainat
Stockmann laski liikkeelle 250 miljoonan euron arvosta vakuudellisia joukkovelkakirjoja joulukuussa 2017. Joukkovelkakirjat erääntyvät alun perin 11.1.2022 ja niiden vuotuinen korko on 4,75 prosenttia. Joukkovelkakirjat ovat osa vakuudellista yrityssaneerausvelkaa Joukkovelkakirjalainat on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. Listalleottoesite 21.12.2017

Yritystodistukset
Stockmannilla oli 600 miljoonan euron yritystodistusohjelma yhteistyössä viiden pankin kanssa Suomessa. Yritystodistusohjelman järjestäjät ovat Danske Bank, Svenska Handelsbanken, Nordea Pankki, OP Pankki ja Swedbank. Ohjelma lopetettiin yrityssaneerausmenettelyn seurauksena. Ohjelmasta 53,5 miljoonaa euroa oli käytössä 6.4.2020, ja määrä on yrityssaneerausvelkaa.

Hybridilaina
Stockmannilla on 106 miljoonan euron hybridilaina. Lainalla ei ole eräpäivää, ja sen korko on 10,75 prosenttia 31.1.2020 alkaen. Hybridilaina on osa yrityssaneerausvelkaa. Lue lisää.

Luottoluokitus
Stockmann Oyj Abp ei ole hakenut itselleen luottoluokitusta miltään luottoluokituslaitokselta.

Taloudellisten riskien hallinta
Stockmannin rahoitusta ja taloudellisten riskien hallintaa hoidetaan keskitetysti rahoitusosastolla hallituksen hyväksymän politiikan mukaisesti. Pankit päättivät kaikki johdannaissopimukset 6.4.2020. Konserni ei tällä hetkellä suojaa valuuttakurssipositioitaan. Lisätietoja taloudellisten riskien hallinnasta löytyy tilinpäätöksen liitetiedosta 4.8.