Rahoitusasema

    2016 2015 2014 2013 2012
Rahavarat milj. euroa 20,2 19,1 29,3 33,9 36,1
Korollinen vieras pääoma  milj. euroa 761,8 783,4 833,9 814,8 848,5
Korollinen nettovelka milj. euroa 736,4 753,6 799,4 735,3 768,6
Nettovelkaantumisaste  % 68,3 72,1 105,4 87,3 90,9
Omavaraisuusaste % 48,3 46,1 39,3 43,8 42,8
Liiketoiminnan rahavirta  milj. euroa 41,5 17,2 29,6 125,4 123,7
Investoinnit milj. euroa 44,2 53,4 53,8 56,8 60,3
Sijoitetun pääoman tuotto % 1,8 -7,6 -4,9 3,4 5,1