Politiikat ja periaatteet

Code of Conduct

Stockmann-konsernin toimintaperiaatteet (Code of Conduct) määrittävät poikkeuksetta kaikkien työntekijöiden ja johdon tavan toimia. Stockmann edellyttää myös, että sen tavarantoimittajat ja muut yhteistyökumppanit noudattavat näitä toimintaperiaatteita, joiden pääkohdat ovat:

  • Lakien noudattaminen ja eettinen toiminta
  • Vapaa kilpailu ja kuluttajan oikeudet
  • Työntekijät ja työolot
  • Ympäristö
  • Korruptio ja eturistiriidat

Periaatteet