Ostokäytännöt

Vastuullinen, läpinäkyvä ja jäljitettävä hankintaketju on yksi Stockmannin vastuullisuustyön painopistealueista ja tärkeä aihe sidosryhmillemme.

Vastuullisuustyömme ja raportointimme pohjautuvat riskiarvioon ja yhtiön vaikutusmahdollisuuksiin. Koska muoti muodostaa yli kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta, keskitymme etenkin muodin hankintaketjun vastuullisuuteen sekä omien merkkien hankintaketjun kehittämiseen, johon meillä parhaat mahdollisuudet vaikuttaa.

Kaikkien tavarantoimittajiemme edellytetään sitoutuvan Stockmannin toimintaperiaatteisiin tai osoittamaan sitoumuksensa muihin vastaaviin toimintaperiaatteisiin. Vastuullisuuskysymyksistä keskustellaan ostoneuvotteluissa ja toimittajasopimuksen solmimisen yhteydessä.

Tunnetut kansainväliset ja kotimaiset merkkituotteet muodostavat pääosan tavaratalojen valikoimasta. Lisäksi tarjolla on laaja valikoima itse suunniteltuja omien merkkien naisten-, miesten- ja lastenvaatteiden merkkituotteita sekä sisustustuotteita, joita ei saa mistään muualta. Lähes kaikki Lindexillä myytävät tuotteet ovat omien merkkien tuotteita.

Ostokäytännöt omien merkkien tuotteille

Stockmann-konsernilla ei ole omia tehtaita tai tuotantolaitoksia, vaan omien merkkien tuotteet ovat sopimustoimittajien valmistamia. Tavarantoimittajan valinnassa kiinnitämme huomiota moneen tekijään. Tärkeimpiä kriteerejä ovat: Stockmann-konsernin tarpeisiin vastaaminen, tavarantoimittajan tietotaito ja toimituskyky, laatu ja hinta, vastuullisuus etenkin työolosuhteiden ja ympäristöasioiden kannalta sekä mahdollisuus pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Kaikkien tehtaiden on täytettävä Stockmann-konsernin aloitusvaatimukset ja sitouduttava yhteisiin toimintaperiaatteisiin ja jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteenamme on pitkäaikainen yhteistyö tavarantoimittajan kanssa.

Tiivis toimittajayhteistyö paikallisten ostokonttorien kautta

Stockmann-konsernilla on viisi paikallista ostokonttoria Kiinassa (Shanghaissa ja Hong Kongissa), Bangladeshissa, Intiassa ja Turkissa. Ostokonttorit ovat avainasemassa työolosuhteiden kehittämisessä ja riskien tunnistamisessa. Ostokonttoreissa työskentelevän henkilökuntamme tehtävänä on ohjata ostotoimintaa ja tuotantoa. Ostokonttorit tarkastavat jokaisen tehtaan toimintatavat ennen kuin tilauksia aletaan tehdä. Alkutarkastuksen jälkeen järjestelmällistä vastuullisuustyötä jatketaan. Lindexin tuotteista noin 90 % ja Stockmannin omien muotimerkkien tuotteista noin puolet ostetaan ostokonttoreidemme kautta.

Paikallisten vastuullisuusasiantuntijoidemme tehtävänä on kouluttaa ja tukea tavarantoimittajia ja tehtaanomistajia toimintaperiaatteiden ja ympäristövaatimusten noudattamiseksi sekä suorittaa auditointeja, jotka voivat olla joko ennalta ilmoitettuja tai ilmoittamattomia. Lisäksi paikalliset tuotannon- ja laadunvalvojamme vierailevat tuotantoyksiköissä päivittäin varmistaakseen, että tuotanto-olosuhteet vastaavat vaatimuksiamme, ja raportoivat mahdollisista toimintaperiaatteiden rikkomuksista.

Tehdastarkastusten ja koulutuksen lisäksi tavarantoimittajan toiminnan arvioinnissa käytetään tuloskorttia, joka muodostaa perustan kehitystyölle. Toimittajat arvioidaan tuloskortin mukaisesti kahdesti vuodessa. Yksi mittareista on suoriutuminen toimintaperiaatteiden noudattamisessa. Tavarantoimittajat pisteytetään arvion perusteella, ja parhaat tulokset takaavat eniten tilauksia.  

Ohjeistus tavarantoimittajille

Toimintaperiaatteet tavarantoimittajillemme ovat ostokäytäntöjemme perusta. Edellytämme kaikkia tavarantoimittajiamme sitoutumaan Stockmannin tavarantoimittajaohjeistukseen, eli amfori BSCI -toimintaperiaatteisiin täydennettynä Stockmannin omilla linjauksilla, joita tehdään havaittujen ihmisoikeus- ja muiden riskien perusteella. Näitä ovat esimerkiksi hiekkapuhallusmenetelmän kielto sekä vaatimus eläinten perusoikeuksien noudattamiseen, esimerkiksi angora- ja merinovillaa, nahkaa, höyheniä tai untuvaa sisältävien tuotteiden osalta, Uzbekistanilaista puuvillaa koskeva kielto sekä kemikaalirajoitukset.

Alihankinnan luvaton ketjuttaminen on riski toimintaperiaatteidemme toteutumisen kannalta. Tuottajien edellytetään aina ilmoittavan meille mahdollisesta alihankkijoiden käytöstä etukäteen. Bangladeshissa alihankkijoiden käyttö on riskianalyysin perusteella kielletty kokonaan. Noudatamme asiassa nollatoleranssia, eli kiellon rikkominen johtaa tilauksien lopettamiseen.

Stockmann-tavarataloilla on lisäksi vastuullisuutta koskevia tuotelinjauksia, jotka koskevat trooppisista luonnonmetsistä peräisin olevaa puuta ja turkiksia. Ilotulitteiden myynti lopetettiin tavarataloissa vuonna 2012 ja uudenvuodetinojen vuonna 2017. Lindex ei myy aitoa turkista sisältäviä tuotteita.

Läpinäkyvä viestintä

Haluamme viestiä vastuullisuusasioista läpinäkyvästi. Siksi valmistusmaa on merkitty kaikkiin omien muotimerkkien tuotteisiin, ja julkaisemme käyttämämme tehtaat ja toimittajat.