Osoitteenmuutokset

Uudet osoitetiedot eivät välity Stockmannin omistajarekisteriin esimerkiksi kanta-asiakaspalvelun tai Väestötietorekisterin kautta. Mikäli henkilö- ja osoitetiedot muuttuvat, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan muutokset sen pankin konttoriin, jossa arvo-osuustili on. Mikäli tili on Euroclear Finland Oy:ssä (entinen Suomen Arvopaperikeskus), kirjallinen ilmoitus lähetetään osoitteeseen:

Euroclear Finland Oy
Asiakastilipalvelut
PL 1110
00101 Helsinki
Sähköposti: atp@euroclear.eu
Faksi: 020 770 6656

Muutosilmoituksessa tulee mainita osakkeenomistajan nimi, uusi osoite sekä tunnistetietona vanha osoite tai arvo-osuustilinumero. Euroclear Finland Oy:n asiakasneuvonta toimii maanantaista perjantaihin klo 9-16, puhelin 0800 180 500.

Mikäli saatte Stockmannin painetun vuosikertomuksen tai osavuosikatsauksen, ilmoittakaa osoitteenmuutoksesta myös Stockmannin konserniviestintään puhelimitse (09) 121 3089 tai sähköpostitse info@stockmann.com.