Osingot ja osinkopolitiikka

Osinkopolitiikka

Stockmannin hallitus on määritellyt osingonjakotavoitteeksi vähintään puolet varsinaisen liiketoiminnan tuottamasta voitosta. Toiminnan kasvun vaatima rahoitus otetaan kuitenkin huomioon osingon tasossa.

Osingot

(Osakeantikorjatut)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014-2022

Osinko/osake, euroa

1,10

1,30

1,35

0,62

0,72

0,82

0,50

0,60

0,40

0,0