Stockmann Oyj Abp:n osakeannit

1962

Rahastoanti 10:1
Henkilökunnalle 2 000 osaketta à 75 mk

1967

Osakkeiden nimellisarvo leimaamalla 50 mk:sta 60 mk:aan

1970

Rahastoanti 2:1
Uusmerkintä 2:1 à 60 mk

1973

Uusmerkintä 5:1 à 60 mk
Henkilökunnalle 20 000 osaketta à 80 mk

1980

Rahastoanti 2:1
Uusmerkintä 2:1 à 70 mk
Henkilökunnalle 8 000 osaketta à 70 mk

1984

Kaksi osakesarjaa, A ja B
Uusmerkintä 10:1 A-osaketta à 80 mk ja 10:1 B-osaketta à 180 mk
Henkilökunnalle 14 400 A-osaketta à 100 mk

1985

Suunnattu osakeanti ulkomaille, 50 000 B-osaketta à 227 mk
Osakkeiden nimellisarvon muutos 1 (nimellisarvo 60 mk):3 (nimellisarvo 20 mk)
Rahastoanti 1 (nimellisarvo 60 mk):1 (nimellisarvo 20 mk)
Suunnattu osakeanti kanta-asiakkaille, 200 000 A-osaketta à 85 mk sekä henkilökunnalle 104 000 A-osaketta à 75 mk
Suunnattu osakeanti ulkomaille, 100 000 B-osaketta à 65 mk

1986

Uusmerkintä 4A:1A à 75 mk tai 4A/B:1B à 75 mk
Suunnattuna kanta-asiakkaille 275 000 kpl à 140 mk ja henkilöstölle 50 000 kpl A-osakkeita à 110 mk

1988

Uusmerkintä 4A:1A 120 mk tai 1B à 70 mk, 4B:1B à 70 mk
Suunnattu anti Seppälä-yhtiöiden aikaisemmille omistajille, 250 000 A-osaketta à 301 mk ja 65 000 B-osaketta à 157 mk

1994

Rahastoanti 2A/B:1B

1998

Nimellisarvon puolittaminen 1 (nimellisarvo 20 mk):2 (nimellisarvo 10 mk)
Rahastoanti 2A:1A ja 2B:1B (10 mk nimellisarvoiset)
Uusmerkintä 4A/B:1B à 75 mk (rahastoannissa 1998 saaduilla osakkeilla ei merkintäoikeutta)

2000

Rahastoanti, nimellisarvon korottaminen 10 mk:sta 2 euroon

2008

Suunnattu osakeanti, 2 456 424 A-osaketta ja 3 152 936 B-osaketta

2009

Suunnattu osakeanti, 2 433 537 A-osaketta ja 3 215 293 B-osaketta
Merkintäetuoikeusanti, 1 592 786 A-osaketta ja 2 085 477 B-osaketta

Osakeannista laadittu esite 25.8.2009 (pdf)
Täydennys esitteeseen 26.8.2009 (pdf)
Liitteet:
Markkinointiesite (pdf)

2010

Merkinnät v. 2006 kanta-asiakasoptioilla, 52 047 B-osaketta

2011

Merkinnät v. 2008 kanta-asiakasoptioilla, 694 829 B-osaketta

2012

Merkinnät v. 2008 kanta-asiakasoptioilla, 207 854 B-osaketta