Osakassopimukset

Stockmannin 11.1.2023 saaman ilmoituksen mukaan Konstsamfundet ("Konstsamfundet") ja JC Switzerland Holding AG ("JC") ovat tehneet sopimuksen omistamiinsa Stockmann Oyj Abp:n osakkeisiin liittyvien äänioikeuksien käyttämisestä. Sopimuksen mukaisesti Konstsamfundet ja JC ja niiden tytäryhtiöt käyttävät kunkin omistamiin Stockmann Oyj Abp:n osakkeisiin liittyviä äänioikeuksia ja hallinnointioikeuksia vain siten kuin Konstsamfundetin ja JC:n välillä yhteisesti sovitaan. Siksi Konstsamfundetin ja JC:n tulee kummankin sisällyttää ilmoitukseen huomattavista omistus- ja ääniosuuksista kummankin hallussa olevien osakkeiden antamien äänioikeuksien yhteenlaskettu määrä. Konstsamfundet omistaa 15 101 147 osaketta, joiden lisäksi sen täysin omistama tytäryhtiö Mercator Media Ab omistaa 1 053 951 osaketta. Äänioikeuksien käyttöä koskevan sopimuksen johdosta Konstsamfundet pystyy lisäksi ohjaamaan 7 818 466 äänioikeuden käyttöä yhdessä JC:n kanssa.

Liputusilmoitus 11.1.2023

Liputusilmoitus 11.1.2023