Olennaisuuden arviointi

Vastuullisuustyömme painottuu toiminnallemme olennaisimpiin osa-alueisiin. Olennaisuuden tarkastelu on jatkuvaa toimintaa.

Vuonna 2018 toteutimme osana CSR-strategiaa vuosille 2019–2021 sidosryhmätutkimuksen. Olennaisuusarviointimme perustuu tähän sidosryhmäkyselyyn, jonka pohjalta olemme määrittäneet raportoinnin kannalta olennaiset aiheet ja indikaattorit.

 

Lindex täydentää konsernin olennaisuusarviota omalla olennaisuusarviollaan, jossa huomioidaan tarkemmin Lindexin sidosryhmien näkökulmat ja liiketoimintaan liittyvät
erityispiirteet.