Stockmannin vuoden 2022 näkymät

Johdon osavuotinen selvitys Q1/2022, julkaistu 29.4.2022:

TULOSENNUSTE VUODELLE 2022

Stockmann odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan ja oikaistun liiketuloksen olevan selvästi positiivinen. Maailmanlaajuinen geopoliittinen epävakaus yhdistettynä korkeaan inflaatioon, toimitusketjujen haasteisiin ja kansainväliseen logistiikkaan sekä COVID-19-rajoitusten aiheuttamat haasteet edellyttävät kummaltakin divisioonalta mukautuvuutta ja joustavuutta tulevaisuudessa. 

VUODEN 2022 NÄKYMÄT

Maailmantalouden epävarmuuden odotetaan jatkuvan koko vuoden 2022 ajan. Geopoliittinen epävarmuus tulee vaikuttamaan toimitusketjuihin sekä kansainväliseen logistiikkaan ja pandemia vaikuttaa edelleen maailmantalouteen, kunnes koronatilanne saadaan paremmin hallintaan. Lisäksi kiihtyvällä inflaatiolla on vaikutus kotitalouksiin sekä kulutukseen ja se johtaa myös käyttökustannusten nousuun. Vähittäiskauppamarkkinoiden odotetaan jatkuvan haastavina kuluttajakäyttäytymisen ja luottamuksen muutosten.

Stockmann-divisioona jatkaa saneerausohjelman toteuttamista, ja Lindex tutkii uusia kasvumahdollisuuksia.