Stockmann-konsernin lahjoituskäytännöt

Osana yhteiskuntavastuuta Stockmann voi tehdä lahjoituksia voittoa tavoittelemattomille yleishyödyllisille järjestöille, jotka rahoittavat koulutusta, kulttuuria, tutkimusta ja muita yhteiskunnallisia hankkeita Stockmannin toimintamaissa. Hyväntekeväisyyttä ohjaa lahjoituskäytäntö. Lisäksi konsernin liiketoimintayksiköt voivat tukea yleishyödyllisiä hankkeita osana kaupallisia kampanjoitaan.

Stockmann ei pääsääntöisesti myönnä pienimuotoisia tukia kuten arpajaispalkintoja, tuki-ilmoituksia tai tuotelahjoituksia.

Lahjoituspyynnöt pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen info(at)stockmann.com tai postitse osoitteeseen:

Stockmann Oyj Abp
Viestintä ja yhteiskuntavastuu
PL 147
00381 Helsinki

Hakemukseen tulee liittää mahdollisimman tarkat tiedot kohteesta tai hankkeesta, johon varoja anotaan. Myönteisistä päätöksistä ilmoitetaan hakijoille kirjeitse tai sähköpostitse.