Korruption vastainen toiminta

Stockmann on perustajajäsenenä mukana lahjonnan vastaista toimintaa edistävässä Transparency Suomi ry:ssä. Konsernin toiminta perustuu jokaisessa maassa yhtiön perusarvoihin ja ohjeisiin sekä noudattaa paikallisia lakeja ja määräyksiä.

Stockmannin työntekijöiden ja johdon pitää toimia yhtiön edun mukaisesti ja välttää eturistiriitatilanteisiin joutumista. Henkilöstöllä on henkilökunta-alennuksia koskevissa säännöissä ohjeet myös tavarantoimittajilta saatujen näytteiden, lahjojen, matkakulujen ja muiden rahallisten etuuksien vastaanottamisesta.

Konsernin kansainvälinen liiketoiminta aiheuttaa omat haasteensa korruptionvastaiselle toiminnallemme. amfori BSCI:n toimintaperiaatteet ja Stockmannin Supplier Code of Conduct eli toimintaperiaatteet tavarantoimittajillemme, jotka ovat käytössä omien merkkien hankintaketjussamme, sisältävät korruption vastaiset toimintaohjeet.

Samoin Lindexin eettiset periaatteet muodostavat perustan korruptionvastaiselle työlle Lindexillä, ja niitä käytetään kaikissa toimintamaissa ja ne esitellään kaikille tavarantoimittajille ennen yhteistyön aloittamista. Tavarantoimittajamme eivät esimerkiksi saa antaa muuta kuin
tavanomaisia liikelahjoja yksittäisille työntekijöillemme.

Lue lisää Stockmannin korruption vastaisista toimintaperiaatteista täältä.