Kestävän kehityksen indeksit

Stockmann on mukana hollantilaisten sijoitusyhtiöiden Kempen Capital Managementin ja SNS Asset Managementin kestävän kehityksen Kempen / Smaller Europe SRI -indeksissä. Indeksiin kuuluvien yritysten katsotaan liiketoiminnassaan täyttävän korkeat eettiset, sosiaaliset ja ympäristönsuojelulliset kriteerit. Lisäksi vuodesta 2010 alkaen Stockmann on mukana OMX GES Finland Sustainability -indeksissä. Tämä Helsingin Pörssin indeksi sisältää suomalaisia kestävän kehityksen yhtiöitä.