Keskeiset sitoumukset

Stockmann on sitoutunut useisiin kansainvälisiin yleissopimuksiin ja toimintaohjeisiin. Keskeisimmät ovat:

  • YK:n ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus
  • ILO:n perussopimus työelämän perusoikeuksista
  • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
  • YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet vuodesta 2018
  • YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuodesta 2016
  • YK:n Global Compact -periaatteet vuodesta 2011
  • amfori BSCI -toimintaperiaatteet konsernitasolla vuodesta 2005
  • Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimus (Accord) vuodesta 2013