Kanta-asiakasoptiot 2008

Yleistä
Toukokuussa 2012 oli viimeinen mahdollisuus merkitä osakkeita Stockmannin vuoden 2008 kanta-asiakasoptioilla. Merkintäaika kanta-asiakasoptioilla päättyi 31.5.2012.

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi vuonna 2008 hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta Stockmannin kanta-asiakkaille. Päätöksen mukaisesti kanta-asiakkaille, joiden ostot Stockmann-konserniin kuuluvista yhtiöistä 1.1.2008–31.12.2009 yhdessä samaan tiliin kohdistuvien rinnakkaiskorttien ostojen kanssa olivat yhteensä vähintään 6 000 euroa, annetaan vastikkeetta yhteensä enintään 2 500 000 optio-oikeutta. Vähintään 6 000 euron suuruisilla ostoilla kanta-asiakkaalle annettiin vastikkeetta 20 optio-oikeutta. Lisäksi jokaista täyttä 500 euroa kohti, jolla ostot ylittivät 6 000 euroa, kanta-asiakas sai kaksi optio-oikeutta lisää. Jokainen optio oikeuttaa merkitsemään yhden Stockmannin B-osakkeen. Vuonna 2012 merkityt osakkeet oikeuttavat vuodelta 2012 mahdollisesti jaettavaan osinkoon, joka maksetaan keväällä 2013.

Kanta-asiakasoptioiden ehdot
 

Merkintäaika
Merkintäaika oli toukokuussa 2012 eli 2.–31.5.2012. Osakkeiden merkintäaika päättyi torstaina 31.5.2012, johon mennessä osakkeet tuli merkitä ja maksaa. Mikäli osakkeita ei merkitty, optio-oikeudet raukesivat ja muuttuivat arvottomiksi.

Merkintähinta
Optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta vuonna 2012 oli 8,29 euroa/osake.

Osakkeen merkintähinta on varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2009 päätöksen mukaisesti yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä ajanjaksolla 1.–28.2.2009 eli 11,28 euroa. Osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Merkintähinta oli vuoden 2009 merkintäoikeusannin ja yhtiökokouksen vuodelta 2011 päättämän osingon jälkeen 8,29 euroa osakkeelta toukokuussa 2012. Merkintäoikeutta voi käyttää vain kerran, ja minimimerkintä oli 20 Stockmannin B-osaketta.

Merkintä
Osakemerkinnän järjestäjäpankkina toimi Handelsbanken. Osakkeiden merkintä ja maksaminen onnistuu helposti useissa merkintäpaikoissa:

  • oman verkkopankin (Nordea, Handelsbanken, Osuuspankki, Sampo Pankki, Tapiola, Aktia, Säästöpankki/POP) tunnuksilla sähköisessä merkintäpalvelussa: www.handelsbanken.fi/stockmann
  • Stockmannin Suomen tavaratalojen kanta-asiakaspalveluissa
  • kaikissa Handelsbankenin Suomen konttoreissa

Osakkeiden merkintää varten tulee olla arvo-osuustili, jonka voi avata pankissa tai Euroclear Finland Oy:ssä (ent. Arvopaperikeskus).

Osakemerkintään liittyvät asiakirjat
Osakemerkintää koskeva listalleottoesite 
Stockmann Oyj Abp:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2011
Stockmann Oyj Abp:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2010
Stockmann Oyj Abp:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2009

Osakkeiden näkyminen arvo-osuustilillä
Merkityt osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille sen jälkeen, kun yhtiön osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 29.6.2012.

Lisätiedot
Lisätietoja kanta-asiakasoptioista ja osakkeiden merkinnästä saatte Stockmannin kanta-asiakaspalvelusta puh. (09) 121 3260.