Kanta-asiakasoptiot 2012

 

Osakemerkinnät Stockmannin kanta-asiakasoptioilla 2012

Kanta-asiakasoptioita annettiin kanta-asiakkaille vuosien 2012 ja 2013 ostosten perusteella. Optiot oikeuttavat merkitsemään Stockmannin B-osakkeita hintaan 14,86 euroa/kpl merkintäaikana 2.5.-31.5.2015.

Stockmannin B-osakkeen markkinahinta oli 7,20 euroa 30.4.2015. Näiden olosuhteiden säilyessä osakkeiden hankkiminen julkisessa kaupankäynnissä on edullisempaa kuin niiden merkitseminen optioilla.

Optio-ohjelma päättyy kokonaisuudessaan 31.5.2015, jonka jälkeen käyttämättömät optio-oikeudet raukeavat.

Lisätiedot:
Helsingin keskustan tavaratalon kanta-asiakaspalvelu: puh. (09) 1211 tai kanta-asiakas@stockmann.com 

Kanta-asiakasoptiot 2012

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2012 päätti optio-oikeuksien antamista Stockmannin kanta-asiakkaille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen liitteenä olevin ehdoin. 

Optioita annetaan kanta-asiakkaille, joiden ostot Stockmann-konserniin kuuluvista yhtiöistä yhdessä samaan tiliin kohdistuvien rinnakkaiskorttien ostojen kanssa olivat 1.1.2012–31.12.2013 välisenä aikana yhteensä vähintään 6 000 euroa. Vähintään 6 000 euron suuruisilla ostoilla kanta-asiakkaalle annetaan vastikkeetta 20 optiota. Lisäksi jokaista täyttä 500 euroa kohti, jolla ostot ylittivät 6 000 euroa, kanta-asiakas saa kaksi optiota lisää.

Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön B-sarjan osakkeen. Osakkeen merkintähinta on B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä ajanjaksolla 1.2.–29.2.2012, eli 16,36 euroa. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää mahdollisesti päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Toukokuussa 2015 merkintähinta on 14,86 euroa B-sarjan osakkeelta. Osakkeiden merkintäajat ovat 2.5.2014–31.5.2014 ja 2.5.2015–31.5.2015. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään 5 000 000 eurolla ja yhtiön B-osakkeiden lukumäärä yhteensä enintään 2 500 000 uudella B-osakkeella.

Kanta-asiakasoptioiden 2012 ehdot

Kanta-asiakasoptioiden 2012 listalleottoesite
 

Kanta-asiakasoptiot 2008

Yleistä
Toukokuussa 2012 oli viimeinen mahdollisuus merkitä osakkeita Stockmannin vuoden 2008 kanta-asiakasoptioilla. Merkintäaika kanta-asiakasoptioilla päättyi 31.5.2012.

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi vuonna 2008 hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta Stockmannin kanta-asiakkaille. Päätöksen mukaisesti kanta-asiakkaille, joiden ostot Stockmann-konserniin kuuluvista yhtiöistä 1.1.2008–31.12.2009 yhdessä samaan tiliin kohdistuvien rinnakkaiskorttien ostojen kanssa olivat yhteensä vähintään 6 000 euroa, annetaan vastikkeetta yhteensä enintään 2 500 000 optio-oikeutta. Vähintään 6 000 euron suuruisilla ostoilla kanta-asiakkaalle annettiin vastikkeetta 20 optio-oikeutta. Lisäksi jokaista täyttä 500 euroa kohti, jolla ostot ylittivät 6 000 euroa, kanta-asiakas sai kaksi optio-oikeutta lisää. Jokainen optio oikeuttaa merkitsemään yhden Stockmannin B-osakkeen. Vuonna 2012 merkityt osakkeet oikeuttavat vuodelta 2012 mahdollisesti jaettavaan osinkoon, joka maksetaan keväällä 2013.

Kanta-asiakasoptioiden ehdot
 

Merkintäaika
Merkintäaika oli toukokuussa 2012 eli 2.–31.5.2012. Osakkeiden merkintäaika päättyi torstaina 31.5.2012, johon mennessä osakkeet tuli merkitä ja maksaa. Mikäli osakkeita ei merkitty, optio-oikeudet raukesivat ja muuttuivat arvottomiksi.

Merkintähinta
Optioiden perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta vuonna 2011 oli 8,79 euroa/osake ja vuonna 2012 8,29 euroa/osake.

Osakkeen merkintähinta on varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2009 päätöksen mukaisesti yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä ajanjaksolla 1.–28.2.2009 eli 11,28 euroa. Osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Merkintähinta oli vuoden 2009 merkintäoikeusannin ja yhtiökokouksen vuodelta 2011 päättämän osingon jälkeen 8,29 euroa osakkeelta toukokuussa 2012. Merkintäoikeutta voi käyttää vain kerran, ja minimimerkintä oli 20 Stockmannin B-osaketta.

Merkintä
Osakemerkinnän järjestäjäpankkina toimi Handelsbanken. Osakkeiden merkintä ja maksaminen onnistuu helposti useissa merkintäpaikoissa:

  • oman verkkopankin (Nordea, Handelsbanken, Osuuspankki, Sampo Pankki, Tapiola, Aktia, Säästöpankki/POP) tunnuksilla sähköisessä merkintäpalvelussa: www.handelsbanken.fi/stockmann
  • Stockmannin Suomen tavaratalojen kanta-asiakaspalveluissa
  • kaikissa Handelsbankenin Suomen konttoreissa

Osakkeiden merkintää varten tulee olla arvo-osuustili, jonka voi avata pankissa tai Euroclear Finland Oy:ssä (ent. Arvopaperikeskus).

Osakemerkintään liittyvät asiakirjat
Osakemerkintää koskeva listalleottoesite 
Stockmann Oyj Abp:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2011
Stockmann Oyj Abp:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2010
Stockmann Oyj Abp:n tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2009

Osakkeiden näkyminen arvo-osuustilillä
Merkityt osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille sen jälkeen, kun yhtiön osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 29.6.2012.