Vastuullinen työyhteisö

Motivoitunut ja sitoutunut henkilökunta on liiketoimintamme selkäranka. Kohtelemme työntekijöitämme oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteidemme mukaisesti. Työntekijöille maksetaan työstä oikeudenmukainen korvaus, ja heitä kannustetaan henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseen ja kasvuun. Rohkaisemme työntekijöitämme huolehtimaan hyvinvoinnistaan ja tarjoamme terveelliset ja turvalliset työolosuhteet Tavoitteemme on olla houkutteleva ja pidetty työnantaja työmarkkinoilla.

Henkilöstölukuja

Stockmann-konserni on merkittävä työllistäjä Suomessa ja Ruotsissa.

 

 

Määräaikaisten työntekijöiden tarve on kaupan alalla suuri, koska etenkin kesä- ja joulusesongit sekä kampanjat lisäävät kausityöntekijöiden tarvetta.

Tavarataloryhmä ja muotiketjut tarjoavat monelle nuorelle mahdollisuuden tutustua työelämään erilaisten oppilaitosten työharjoittelujaksojen muodossa. Vuosittain tavaratalot ja tukitoiminnot tarjoavat työkokemusta noin 200 kesätyöntekijälle ja yli 300 harjoittelijalle.

 

Vuosittaiset henkilöstöön liittyvät avainluvut ja tilastotiedot löytyvät vastuullisuuskatsauksestamme.