Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet valittiin 23.3.2022 pidetyssä yhtiökokouksessa. Hallituksessa on tällä hetkellä seitsemän jäsentä, joista kukaan ei ole päätoiminen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen palkitsemisesta voi lukea vuosittaisesta palkka- ja palkkioselvityksestä.

Puheenjohtaja
Roland Neuwald
s. 1964, Saksan kansalainen
 • Yksityinen konsultti
 • Jäsen vuodesta 2021
 • Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Varapuheenjohtaja
Stefan Björkman
s. 1963, Suomen kansalainen
 • DI
 • Toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet rf.
 • Jäsen vuodesta 2019
 • Tarkastusvaliokunnan jäsen
 • Riippumaton yhtiöstä
Timo Karppinen
s. 1964, Suomen kansalainen
 • VTM
 • Talousjohtaja, Posti Group Oyj
 • Jäsen vuodesta 2022
 • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Anne Kuittinen
s. 1990, Suomen kansalainen
 • KTK
 • Global Head of eCommerce, Mammut Sports Group AG
 • Jäsen vuodesta 2021
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Sari Pohjonen
s. 1966, Suomen kansalainen
 • KTM
 • Hallitusammattilainen
 • Jäsen vuodesta 2022
 • Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan  jäsen
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Tracy Stone
s. 1962, Ison-Britannian kansalainen

 • Toimitusjohtaja,
  Polly King & Co
 • Jäsen vuodesta 2018
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajasta
 
 

Harriet Williams
s. 1980, Ison-Britannian kansalainen

 • FM
 • Johtaja, globaali verkkokauppa, LEGO Group
 • Jäsen vuodesta 2021
 • Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajasta
   

Henkilöstön edustajat hallituksessa

Henkilöstön edustajilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. He eivät ole hallituksen jäseniä.

Petri Leskelä
s. 1970, Suomen kansalainen
 • Pääluottamusmies, Stockmann
 • Henkilöstön edustaja yhtymälautakunnan valitsemana
Kimmo Myllymäki
s. 1978, Suomen kansalainen
 • Myyntipäällikkö
 • Henkilöstön edustaja, Stockmannin
  ylempien toimihenkilöiden
  valitsemana