Hallinto ja johtaminen

Stockmann noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, yhtiöjärjestyksensä määräyksiä, Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen sivuilla cgfinland.fi. Stockmann noudattaa kokonaisuudessaan vuoden 2020 hallinnointikoodin suosituksia.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022, Corporate Governance Statement

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Aiemmat selvitykset:

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021, Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020, Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019, Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018, Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017, Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016, Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015, Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014, Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013, Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012, Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011, Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010, Corporate Governance Statement