Hallinto ja johtaminen

Stockmann noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia ja arvopaperimarkkinalakia. Konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat emoyhtiö Stockmann Oyj Abp:n toimielimet, jotka ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallitus julkisti syksyllä 2015 uuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin, joka on tarkoitettu Helsingin Pörssissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi. Koodi astui voimaan 1.1.2016 ja se on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla. Stockmann julkistaa osana vuosiraportointiaan uuden Hallinnointikoodin mukaisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018, Corporate Governance Statement

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Aiemmat selvitykset:

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017, Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016, Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015, Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014, Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013, Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012, Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011, Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010, Corporate Governance Statement